Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kun je architectuur maken waarin het respect voor de hip hop cultuur is verweven?

Niels Matitawaer: “De hip hop cultuur is vanaf zijn ontstaan een beweging die zich manifesteert in de publieke stedelijke ruimte. Ik wilde het graag omdraaien: kun je architectuur maken waarin het respect voor de hip hop cultuur is verweven?”

Kun je architectuur maken waarin het respect voor de hip hop cultuur is verweven?

Niels' werk was in oktober 2018 te zien tijdens de afstudeerexpo van de master Architectuur.