Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Keuzegids masters 2022

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen

Donderdag 3 februari 2022 is de nieuwe Keuzegids masters 2022 verschenen: een geactualiseerd overzicht van masteropleidingen in Nederland met aandacht voor de inhoudelijke verschillen tussen opleidingen. De Keuzegids bevat studiebeschrijvingen, toelatingseisen, kwaliteitsoordelen van studenten, informatie over baankansen en startsalarissen per vakgebied. De opleidingsinformatie op artez.nl is in lijn met de informatie uit deze meest recente versie van de Keuzegids.

De Keuzegids masters 2022
De Keuzegids masters 2022

Studentenoordelen op basis van NSE

De studentenoordelen in de Keuzegids zijn gebaseerd op de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). Daaruit selecteert de Keuzegids de belangrijkste vragen. In de Keuzegids masters 2022 zijn de NSE-resultaten van de enquête van 2021 gebruikt. De gids bevat daarmee de meest recente kwaliteitsmeting op basis van studentenoordelen over masteropleidingen in het hbo.

Nieuwe thema’s en geactualiseerde online vergelijker

Als gevolg van een herziening van de vragenlijst voor de NSE, hanteert de Keuzegids in 2022 een aantal nieuwe thema’s. Waar dat voorheen niet het geval was, worden dit jaar studentenoordelen op gebied van inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer vermeld. Ook zijn nieuwe instroomcijfers per opleiding meegenomen in de gids.

Daarnaast komt de Keuzegids in 2022 met een geactualiseerde online mastervergelijker: een tool met extra informatie over de toelatingseisen, een gedetailleerd overzicht van specialisatietracks, het aantal studenten, de voertaal, het collegegeld en de startdatum.

Geen predicaten ‘Topopleiding’

Tot 2018 konden masteropleidingen het predicaat Topopleiding toegewezen krijgen wanneer ze tot de top van Nederlandse onderwijs behoorden. Daarvoor was een hoge totaalscore nodig, berekend op basis van zowel studentoordelen als prestatiecijfers. Omdat er voor de masteropleidingen geen prestatiecijfers beschikbaar zijn, kent de Keuzegids het predicaat niet toe: input uit slechts één bron (de studentoordelen) wordt als niet voldoende gezien voor het uitgeven ervan. Dit maakt dat er onder de masteropleiding – in tegenstelling tot de bachelors – geen zegels voor Topopleidingen worden toegekend.

Excellente studentbeoordelingen

Alle vijftien masteropleidingen van ArtEZ zijn door de NVAO geaccrediteerd en zijn daarmee opgenomen in de Keuzegids masters 2022. In de gids van dit jaar worden dertien masterstudies door studenten op alle onderdelen als excellent beoordeeld, waaronder de masteropleidingen van ArtEZ die onder de CROHO Fine art & design in Arnhem vallen. Studenten van de masters Critical Fashion Practices, DAI Art Praxis, Fashion Design (Practice Held in Common) en Werkplaats Typografie beoordelen hun opleiding als ‘excellent’. Daarnaast scoort de master Performance Practices bovengemiddeld op de thema’s toetsing en docenten en excellent op inhoud – en zijn masterstudenten Architectuur bij ArtEZ bovengemiddeld tevreden over de voorbereiding op hun loopbaan.

 

Bronnen gebruikt voor dit artikel: “Keuzegids masters 2022” en www.keuzegids.nl.