Aanmelden

Wil je toelating doen voor een bachelor-, masteropleiding of associate degree, meld je dan aan via Studielink, het online inschrijfsysteem van het hoger onderwijs.

Studielink tijdelijk niet beschikbaar

Studielink krijgt een nieuwe website. Daarom is www.studielink.nl van 1 tot en met 9 oktober 2018 niet bereikbaar. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om je aan te melden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. Vanaf 10 oktober om 9:00 uur is de Studielinkwebsite weer beschikbaar.
Kijk voor meer informatie over de nieuwe website op Studielink.

Ga naar Dutch Art Institute (DAI) ART PRAXIS als je je wilt aanmelden voor de toelatingsprocedure van deze masteropleiding.

Let op

Log vanaf 10 oktober 2018 in met je DigiD of met je oude gebruikersnaam en wachtwoord om je huidige account op de nieuwe Studielink website te activeren.
Je kunt na 10 oktober je oude gebruikersnaam en wachtwoord niet meer opvragen! Zorg er dus voor dat je deze goed hebt opgeslagen.

Deadline aanmelden

Check bij de opleiding van je keuze de toelatingsdata en lees meteen de toelatingscriteria goed door.

Voldoe je niet aan vooropleidingseisen?

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen studenten die niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen, via een zogenoemd colloquium doctum-procedure instromen.
Dit kan alleen als uit het toelatingsexamen blijkt dat je uitzonderlijk getalenteerd bent en de examencommissie besluit je voor te dragen voor deze procedure.
Let op: de colloquium doctum procedure is alleen mogelijk bij toelatingen tot de Bacheloropleidingen.

Inschrijven na toelating

Wanneer je bent toegelaten, kun je je vanaf half juni in Studielink inschrijven voor de opleiding. Ieder jaar moet je je herinschrijven. Je wordt vooraf geïnformeerd door de afdeling Studentenzaken.