The Sound of Innovation

Studie

Tijdens de twee jaar durende masterstudie The Sound of Innovation in Enschede staat jouw creativiteit centraal. Je werkt je ideeën uit binnen het Innovatie Lab en werkt veel samen met andere studenten. Je krijgt ruimte om je eigen route vorm te geven, met name in het tweede jaar waarin je toewerkt naar een Masterproef.

Innovatielab

Binnen het Innovatie Lab werk je vanuit de muziek (samen) aan de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of project. Onderzoek loopt als een rode draad door het programma en ter ondersteuning krijg je modules als concepting and imagineering, projectmanagement en technologische ontwikkelingen. Afhankelijk van je vooropleiding volg je ook oriëntatielessen op het gebied van o.a. educatie, creatieve industrie en zorg.

Individueel programma

De eerste twee semesters staan voornamelijk in het teken van input en jouw plannen binnen het Innovatielab. Halverwege het tweede semester beschrijf je je leerdoelen en ambities voor het volgende studiejaar en bepaal je bij welke ArtEZ-docenten je lessen gaat volgen. Dat kunnen ook lessen zijn waarin je jouw skills op je instrument verder ontwikkelt. In het tweede studiejaar volg je namelijk een grotendeels individuele route. Er is in het tweede jaar ook budget beschikbaar voor een externe coach en masterclasses. Het is in dat jaar ook mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen, in het kader van een Erasmus uitwisseling.

Samenwerking binnen modules

We vinden het belangrijk om (interdisciplinaire) samenwerking te stimuleren, daarom begint het studiejaar met een masterbrede module genaamd Connecting the Dots. Deze interactieve, thematische en contextgeoriënteerde module is een combinatie van o.a. (kunst)geschiedenis, dramaturgie en filosofie. Het geeft je een brede blik en een stevige basis van waaruit je eigen concepten ontwikkelt en jouw publiek of doelgroepen creëert. Daarnaast kun je binnen je individuele route ook kiezen om modules op de drie locaties te volgen: Arnhem, Enschede en Zwolle. Er zijn keuzemodules zoals didactische vaardigheden, productontwikkeling en marketing.

Masterproef

Je studeert af met een integrale presentatie van je eindproduct/eindproject en onderzoek, de masterproef. We dagen je uit om jouw eindproduct op een creatieve en onverwachte manier te presenteren.

Studielast

De master The Sound of Innovation is een voltijds opleiding. Je hebt veel vrijheid om zelf je studieprogramma in te vullen. Dit maakt de master goed te combineren met werk. Houdt er wel rekening mee dat lessen en modules binnen het Innovatielab zijn waarbij aanwezigheid verplicht is. Deze onderdelen worden ruim van tevoren ingepland.

Interessante samenwerkingen en mogelijkheden

Mede door de nauwe samenwerking met onder andere de studie Muziektherapie ontstaan interessante multidisciplinaire ontwikkel- en onderzoeksmogelijkheden. The Sound of Innovation heeft een (inter)nationaal docententeam, vijf unieke studio's met o.a. een foleystage en concertzalen. Ook zijn er samenwerkingen in Enschede met o.a. de Universiteit van Twente, AKI ArtEZ en Saxion naast de (inter)nationale samenwerking en het netwerk.

ArtEZ-docenten

Bekijk de docentenlijsten van het conservatorium Enschede .