Neurologic Music Therapy Basistraining

Programma

Programma

De basistraining Neurologic Music Therapy richt zich op de toepassingsmogelijkheden van muziektherapie voor cliënten met neurologische aandoeningen.

De basistraining Neurologic Music Therapy wordt (in het Engels) gegeven door prof. dr. Michael Thaut en dr. Corene Hurt-Thaut.

Neurologische muziektherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde behandeling, die ingezet kan worden bij traumatisch hersenletsel, beroerte, de ziekte van Parkinson en Huntington, de ziekte van Alzheimer, autisme en andere neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose en spierdystrofie. De toepasbaarheid van de neurologische muziektherapie blijkt echter verder te reiken. Ondertussen zijn de eerste wetenschappelijke resultaten geboekt met mensen met Down, autisme spectrum stoornissen en psychiatrische problematiek.

De NMT-training is interessant voor muziektherapeuten, maar ook voor beroepsbeoefenaren uit andere disciplines die met dit soort patiënten werken, zoals spraak- of fysiotherapeuten. Deze training staat open voor professionals die zich willen verdiepen in neurologische muziektherapie (NMT) en muziektherapeuten die geïnteresseerd zijn in het toepassen van NMT-methoden en technieken.


Neurologische muziektherapie wordt gedefinieerd als de therapeutische toepassing van muziek op de cognitieve, motorische en sensorische functie bij mensen met een neurologische aandoening. Neurologische muziektherapie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De behandelingstechnieken zijn geënt op wetenschappelijke kennis van het percipiëren en maken van muziek en de effecten daarvan op niet-muzikale hersen- en gedragsfuncties. Neurologische muziektherapeuten behandelen mensen met de volgende aandoeningen: beroerte, traumatisch hersenletsel, de ziekte van Parkinson en Huntington, hersenverlamming, ontwikkelingsstoornissen, de ziekte van Alzheimer, autisme en andere neurologische ziekten die van invloed zijn op de motoriek, spraak-taal en cognitieve functies (zoals MS, spierdystrofie etc.). De 4-daagse training van 30 uur biedt therapeuten een gevorderde klinische training en wetenschappelijke kennis op het gebied van NMT. Na afronding van deze training beschikken de deelnemers over:

 1. Basiskennis van neurologische muziektherapie (NMT), inclusief de toegepaste technieken in NMT.
 2. Verdiepte kennis van huidig onderzoek dat NMT-technieken ondersteunt.
 3. Praktijkkennis van het Transformational Design Model; een praktische richtlijn voor het kiezen van de behandeling op basis van functionele doelen.
 4. Inzicht in gangbare klinische beoordelingen voor het evalueren van NMT-behandelingen.
 5. Kennis om basisvragen over neuroanatomie en pathologie te beantwoorden met betrekking tot allerlei neurologische ziekten.

Inhoud

De belangrijkste principes van de NMT komen aan bod. De training richt zich op het leren toepassen van 20 technieken ter stimulering van motoriek, spraak-taal en cognitieve functies.

- Wetenschappelijke onderbouwing van de NMT

- Neuropathologie/ Ziektebeelden

- Sensorimotorische Technieken:

 • Rhythmic Auditory Stimulation
 • Pattern Sensory Enhancement
 • Therapeutic Instrumental Playing

- Spraak/taal Technieken:

 • Melodic Intonation Therapy
 • Musical Speech Stimulation
 • Rhythmic Speech Cueing
 • Vocal Intonation Therapy
 • Therapeutic Singing
 • Oral Motor and Respiratory Exercises
 • Developmental Speech and Language Training through Music
 • Symbolic Communication Training through Music

- Cognitieve Technieken:

 • Music Neglect Training
 • Auditory perception Training
 • Musical Attention Control Training
 • Musical Mnemonics Training
 • Associative Mood and Memory Training
 • Musical Executive Functions Training
 • Music Psychosocial Training

Download het rooster

Aanbevolen literatuur

Certificering

Voor deze basistraining Neurologic Music Therapy wordt een certificaat uitgegeven door de Robert Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy,  goedgekeurd door de World Federation of Neurorehabilitation en erkent als post-hbo-bijscholing door het Amerikaanse registratie- en certificeringsregister voor muziektherapie (CBMT). Voor de SRVB wordt registratie aangevraagd. 
Na afronding van de NMT-training mag een officieel gecertificeerde muziektherapeut gedurende drie jaar de titel NMT voeren. Deze training staat open voor andere studenten en professionals buiten het vakgebied muziektherapie. Na het volgen van de NMT-training is het hen echter NIET toegestaan buiten hun eigen specifieke beroepslicentie, -opleiding of diplomering te werken. Voor deelname aan deze training is geen specifieke kennis vereist.

Accreditatie SRVB

Wordt aangevraagd.