Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Neurologic Music Therapy Basistraining
Menu Neurologic Music Therapy Basistraining

Programma

Programma

De basistraining Neurologic Music Therapy wordt (in het Engels) gegeven door prof. dr. Michael Thaut en dr. Corene Hurt-Thaut en hun team.

Deze training staat open voor aanverwante professionals die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van een dieper begrip van neurologische muziektherapie (NMT) en voor muziektherapeuten die geïnteresseerd zijn in het gebruik van NMT-methodologie en -technieken.

 

Neurologische muziektherapie wordt gedefinieerd als de therapeutische toepassing van muziek op de cognitieve, sensorische en motorische functie als gevolg van een neurologische aandoening van het menselijk zenuwstelsel. Neurologische muziektherapie is gebaseerd op onderzoek. De behandeltechnieken zijn gebaseerd op de wetenschappelijke kennis op het gebied van muziekperceptie en -productie en de effecten daarvan op niet-muzikale hersen- en gedragsfuncties. Populaties die worden bediend door neurologische muziektherapeuten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: beroerte, traumatisch hersenletsel, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington, hersenverlamming, ontwikkelingsstoornissen, de ziekte van Alzheimer, autisme en andere neurologische aandoeningen die cognitie, beweging en communicatie beïnvloeden (bijv. MS, spierdystrofie, enz.). De 4-daagse, 30 uur durende workshop zal therapeuten voorzien van geavanceerde klinische training en wetenschappelijke kennis op het gebied van NMT. Na afronding van deze cursus zullen de deelnemers:

  1. Een basisdefinitie en inleidende kennis kunnen aantonen over neurologische muziektherapie (NMT), inclusief de taxonomie van technieken die in NMT worden gebruikt;
  2. Een verhoogde kennis van huidig ​​onderzoek ter ondersteuning van NMT-technieken kunnen aantonen;
  3. Praktische kennis van het Transformational Design Model demonstreren; een model om te helpen bij de selectie van behandelingen op basis van functionele doelen;
  4. Recente klinische beoordelingen identificeren die door NMT's kunnen worden gebruikt voor evaluatie van de behandeling;
  5. Basisvragen over neuroanatomie en pathologie met betrekking tot verschillende neurologische aandoeningen kunnen beantwoorden. 

Na succesvolle afronding van deze cursus en een schriftelijke test, wordt een certificaat van voltooiing van de Neurologische Muziektherapie-training afgegeven door de Robert F. Unkefer Academie voor Neurologische Muziektherapie. Na afronding van de NMT-opleiding kan de geregistreerd muziektherapeut gedurende drie jaar NMT oefenen en gebruiken. Deze training staat open voor andere studenten en professionals buiten het gebied van muziektherapie, maar het voltooien van de NMT-training staat NIET toe dat iemand buiten zijn professionele licentiestatus-training-certificering gaat praktiseren. Er zijn geen vereiste vooropleidingen om deze opleiding te volgen.

De training begint op zaterdagochtend om 8.30 uur en eindigt op dinsdag om 13.00 uur. Bij het voltooien van de opleiding in zijn geheel wordt verwacht dat het NMT-referentie en -certificaat wordt behaald. 

Download hier het Training schedule

 

Aanbevolen literatuur:

 


Accreditatie Register Vaktherapie:

Voor het Register Vaktherapie wordt accreditatie aangevraagd.