Jazz & Pop

Eisen programma instrumentaal hoofdvak

Eisen programma instrumentaal hoofdvak

Je stelt een programma samen van vijf stukken, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo.

Toelatingseisen basgitaar

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Spelen van majeur- en mineurtoonladders in alle toonsoorten.
 • Spelen van gebroken drie- en vierklanken in alle toonsoorten.
 • Spelen van toonladders en vierklanken met correcte vingerzetting en aanslag.
 • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Spelen van eenvoudige thema's.
 • Construeren van een baslijn volgens een eenvoudig akkoordenschema.
 • Lezen en spelen van akkoordsymbolen en notenschrift.
 • Na korte voorbereiding een eenvoudig akkoordenschema à vue begeleiden met voor de stijl geschikte baslijnen.
 • Na korte voorbereiding een eenvoudig in bassleutel genoteerd thema spelen.
 • Een eenvoudige baslijn naspelen.
 • Het demonstreren van een ontspannen en doeltreffende speelhouding.

Toelatingseisen contrabas

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Spelen van majeur- en mineurtoonladders in alle toonsoorten.
 • Spelen van gebroken drie- en vierklanken in alle toonsoorten.
 • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Spelen van eenvoudige thema's.
 • Construeren van een baslijn volgens een eenvoudig akkoordenschema.
 • Lezen en spelen van akkoordsymbolen en notenschrift.
 • Prima vista spelen.

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Toelatingseisen drums

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Thema's van eenvoudige standaards spelen; deze tempovast, functioneel en met gevoel voor vorm en stijl begeleiden, en solo's erover spelen.
 • Een bij de stijl passende klank en klankbalans realiseren.
 • In jazz- en/of rockstijl met een passende timing spelen.
 • Onderdeel van de toelatingsauditie kunnen verder een voorbereide snare-drum etude, een à vue leesgedeelte bestaande uit een kleine trom etude, een coördinatieleesoefening (b.v. rudiments verdeeld over alle componenten van het slagwerk) en een lees-improvisatie-oefening zijn.

Toelatingseisen gitaar

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Demonstreren van een ontspannen en doeltreffende speelhouding.
 • Beheersing van een adequate plectrumtechniek (alternate picking, legato etc.).
 • Leesvaardigheid tot en met de vijfde positie (eenvoudige melodische lijnen).
 • Toonladders en gebroken drieklanken in alle toonsoorten in alle posities spelen.
 • Op het gehoor maar ook à vue over een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Improvisatie over een functionele harmonische sequens.
 • Parate kennis van akkoordgrepen van septiemakkoorden in diverse liggingen en posities (genoteerd in akkoordsymbolen).

Toelatingseisen piano/toetsen

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • In parallelle beweging en tegenbeweging spelen van majeur- en mineurtoonladders en gebroken drieklanken over het hele instrument.
 • Op gehoor naspelen van melodieën en harmonieën.
 • Na een korte voorbereiding een in notenschrift genoteerd stuk spelen (vioolsleutel en bassleutel).
 • Na een korte voorbereiding op een gegeven akkoordenschema improviseren met bewust gekozen harmonisch en melodisch materiaal.
 • Spelen van een baslijn op een gegeven schema.

Toelatingseisen saxofoon

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Een in aanleg goede en ontwikkelbare embouchure.
 • Voldoende technische beheersing van het instrument.
 • Spelen van alle grote- en kleine terts toonladders en de chromatische toonladder (voor zover het bereik van het instrument en de uitvoerder het toelaat dienen de toonladders over twee octaven gespeeld te worden).
 • Spelen van alle majeur- en mineurdrieklanken.
 • Na korte voorbereiding van blad improviseren op een akkoordenschema.
 • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Na korte voorbereiding een eenvoudig thema van blad spelen.
 • Het naspelen van een eenvoudige frase.
 • Naast de vijf stukken bereid je twee etudes voor uit het klassieke repertoire en twee uit het jazz & pop repertoire.

Toelatingseisen trompet

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Een in aanleg goede en ontwikkelbare embouchure.
 • Voldoende technische beheersing van het instrument.
 • Spelen van alle grote- en kleine terts toonladders en de chromatische toonladder (voor zover het bereik van het instrument en de uitvoerder het toelaat dienen de toonladders over twee octaven gespeeld te worden).
 • Spelen van alle majeur- en mineurdrieklanken.
 • Na korte voorbereiding van blad improviseren op een akkoordenschema.
 • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Na korte voorbereiding een eenvoudig thema van blad spelen.
 • Naast de vijf stukken bereid je twee etudes voor uit het klassieke repertoire en twee uit het jazz & pop repertoire.

Toelatingseisen trombone

Je voert maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Een in aanleg goede en ontwikkelbare embouchure.
 • Voldoende technische beheersing van het instrument.
 • Spelen van alle grote- en kleine terts toonladders en de chromatische toonladder (voor zover het bereik van het instrument en de uitvoerder het toelaat dienen de toonladders over twee octaven gespeeld te worden).
 • Spelen van alle majeur- en mineurdrieklanken.
 • Na korte voorbereiding van blad improviseren op een akkoordenschema.
 • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Na korte voorbereiding een eenvoudig thema van blad spelen.
 • Naast de vijf stukken bereid je twee etudes voor uit het klassieke repertoire en twee uit het jazz & pop repertoire.