Jazz & Pop

Trompet

Masterclass Ruud Breuls
Masterclass Ruud Breuls

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het curriculum Trompet.

Specifieke toelatingseisen Trompet

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

  • Een in aanleg goede en ontwikkelbare embouchure.
  • Voldoende technische beheersing van het instrument.
  • Spelen van alle grote- en kleine terts toonladders en de chromatische toonladder (voor zover het bereik van het instrument en de uitvoerder het toelaat dienen de toonladders over twee octaven gespeeld te worden).
  • Spelen van alle majeur- en mineurdrieklanken.
  • Na korte voorbereiding van blad improviseren op een akkoordenschema.
  • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
  • Na korte voorbereiding een eenvoudig thema van blad spelen.
  • Naast de vijf stukken bereid je twee etudes voor uit het klassieke repertoire en twee uit het jazz & pop repertoire.

Hoofdvakdocent

Jan  WesselsJan  Wessels

Jan Wessels

website