Jazz & Pop

Klarinet

Vakken

Bekijk welke vakken je gaat volgen in het curriculum Klarinet.

Specifieke toelatingseisen klarinet

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

 • Een in aanleg goede en ontwikkelbare embouchure.
 • Voldoende technische beheersing van het instrument.
 • Spelen van alle grote- en kleine terts toonladders en de chromatische toonladder (voor zover het bereik van het instrument en de uitvoerder het toelaat dienen de toonladders over twee octaven gespeeld te worden).
 • Spelen van alle majeur- en mineurdrieklanken.
 • Na korte voorbereiding van blad improviseren op een akkoordenschema.
 • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
 • Na korte voorbereiding een eenvoudig thema van blad spelen.
 • Het naspelen van een eenvoudige frase.
 • Naast de 5 stukken bereid je 2 etudes voor uit het klassieke repertoire en 2 uit het jazz & pop repertoire.

Hoofdvakdocenten

Allard BuwaldaAllard Buwalda

Allard Buwalda

Saxofoon; keuzemodule Studio

website

Sjoerd DijkhuizenSjoerd Dijkhuizen

Sjoerd Dijkhuizen

website