Jazz & Pop

Contrabas

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het curriculum Contrabas.

Specifieke toelatingseisen contrabas 

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

  • Spelen van majeur- en mineurtoonladders in alle toonsoorten.
  • Spelen van gebroken drie- en vierklanken in alle toonsoorten.
  • Op het gehoor op een eenvoudig akkoordenschema improviseren.
  • Spelen van eenvoudige thema's.
  • Construeren van een baslijn volgens een eenvoudig akkoordenschema.
  • Lezen en spelen van akkoordsymbolen en notenschrift.
  • Prima vista spelen.

Hoofdvakdocenten

Henk de LigtHenk de Ligt

Henk de Ligt

website