Jazz & Pop

Visie

Visie

ArtEZ biedt masterstudenten Jazz & Pop aan het Conservatorium in Arnhem de ruimte om te experimenteren met muziek en moedigen hen aan om bij andere kunstdisciplines rond te kijken.

(Per)forming Identity

ArtEZ ziet afgestudeerde masterstudenten als de muzikale pioniers van de toekomst. (Per)forming identity is waar het om draait in de master Jazz & Pop in Arnhem:

  • Jezelf profileren
  • Je verdiepen in actuele ontwikkelingen
  • Samenwerken, binnen en buiten je eigen discipline en je netwerk vergroten
  • Onderzoek doen, experimenteren en innoveren
  • Jouw artistiek ondernemerschap verder ontwikkelen

Jouw ideeën, waar je mensen mee weet te raken en te inspireren, daar draait het om. We vragen je jezelf uit te dagen, door onderzoek te doen, nieuwsgierig te zijn, te experimenteren en vragen te stellen, je zekerheden los te laten en op zoek te gaan naar je eigen drijfveren. Zodat je een eigen visie ontwikkelt. Een visie waarmee je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de wereld, op een manier die aansluit bij jouw talent, jouw persoonlijkheid en jouw ambitie.

Keuzevrijheid als masterstudent

Om hieraan vorm te geven krijg je veel ruimte om je eigen programma samen te stellen in een individueel profileringsdeel. Je bent vrij om onderdelen binnen de diverse studierichtingen van de master te kiezen, mits er voldaan wordt aan het aantal studiepunten en de onderdelen aansluiten bij je persoonlijk studieplan.

Als musicus klaar voor een hybride beroepspraktijk

ArtEZ Conservatorium bereidt musici voor op een hybride beroepspraktijk. Afgestudeerden zijn in staat om meerdere beroepsrollen te combineren, zoals spelen in een ensemble, lesgeven en componeren. Daarnaast benutten ze kennis van buiten de eigen discipline om randvoorwaarden voor hun beroep te creëren. Ze werven fondsen, organiseren concerten en ontwikkelen een eigen merk.

Eigenzinnige muzikale performers

Authenticiteit, eigenzinnigheid, creativiteit en kunstenaarschap zijn belangrijke uitgangspunten voor de conservatoriumstudenten in Arnhem. De twee Arnhemse muziekopleidingen kenmerken zich door de grote nadruk op het artistieke proces, op creativiteit, op performance, op het podium. Het Conservatorium biedt een (inter)nationaal georiënteerde Nederlandstalige opleiding Muziektheater en een Engelstalige, voor internationale studenten aantrekkelijke opleiding Jazz & Pop.