Jazz & Pop

Piano & Toetsen

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het curriculum Piano & Toetsen

Specifieke toelatingseisen Piano & Toetsen

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. De stijl van de stukken is vrij, dus je kunt zowel elke vorm van jazz, latin of popmuziek spelen, of een mix van diverse stijlen. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit bij voorkeur met een eigen band en als dat onmogelijk is met studenten van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

  • Samenspelen met een ritmesectie bestaande uit minimaal bas en drums.
  • Overzicht over een muzikale vorm demonstreren, een balans vinden qua klank, een begin van improvisatie laten zien en verschillende rollen kunnen vervullen in het geheel (soleren, begeleiden, leiden, volgen, reageren).
  • Verschillende vormen van pianotechniek enigszins beheersen, zoals legatospel, staccato, passagespel, arpeggio's, dynamische verschillen kunnen maken, pedaalgebruik.
  • Bekend zijn met akkoordsymbolen, die op een adequate manier kunnen vertalen naar voicings. Noten kunnen lezen op een niveau dat een goed functioneren in ensembles niet in de weg staat.
  • In staat zijn om sociaal goed te functioneren in een omgeving waar veel samengewerkt moet worden in allerlei situatie's.
  • Na een korte voorbereiding een in notenschrift genoteerd stuk spelen (vioolsleutel en bassleutel).
  • Na een korte voorbereiding op een gegeven akkoordenschema improviseren met bewust gekozen harmonisch en melodisch materiaal.

Hoofdvakdocenten

Robert-Jan  VermeulenRobert-Jan  Vermeulen

Robert-Jan Vermeulen

website

Jeroen van VlietJeroen van Vliet

Jeroen van Vliet

website