Jazz & Pop

Hammond

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het het curriculum hammond.

Specifieke toelatingseisen hammond

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit met een eigen band of band van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

  • In parallelle beweging en tegenbeweging spelen van majeur- en mineurtoonladders en gebroken drieklanken over het hele instrument.
  • Op gehoor naspelen van melodieën en harmonieën.
  • Na een korte voorbereiding een in notenschrift genoteerd stuk spelen (vioolsleutel en bassleutel).
  • Na een korte voorbereiding op een gegeven akkoordenschema improviseren met bewust gekozen harmonisch en melodisch materiaal.
  • Spelen van een baslijn op een gegeven schema.

Hoofdvakdocent

John  HondorpJohn  Hondorp

John Hondorp

Hammond

website