Jazz & Pop

Contrabas

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het curriculum Contrabas.

Specifieke toelatingseisen contrabas

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. De stijl van de stukken is vrij, dus je kunt zowel elke vorm van jazz, latin of popmuziek spelen, of een mix van diverse stijlen. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit bij voorkeur met een eigen band en als dat onmogelijk is met studenten van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

  • Een in aanleg goed en ontwikkelbaar geluid; verschillen in dynamiek en articulatie laten horen.
  • Samenspelen met een ritmesectie bestaande uit (minimaal) piano/gitaar en drums.
  • Overzicht over een muzikale vorm demonstreren.
  • Spelen van majeur- en mineurtoonladders over 1 octaaf.
  • Spelen van drie- en vierklanken in majeur en mineur over 1 octaaf.
  • Na een korte voorbereiding, baslijnen construeren op een gegeven eenvoudig akkoordenschema.
  • Spelen van eenvoudige thema's.

Hoofdvakdocent

Dion  NijlandDion  Nijland

Dion Nijland

website