Jazz & Pop

Accordeon

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het curriculum Accordeon

Specifieke toelatingseisen Accordeon

Naast algemene toelatingseisen zijn er ook specifieke toelatingseisen per instrument. Je bereidt vijf stukken voor, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo. De stijl van de stukken is vrij, dus je kunt zowel elke vorm van jazz, latin of popmuziek spelen, of een mix van diverse stijlen. Tijdens de auditie voer je maximaal drie van de vijf voorbereide stukken uit. Je doet dit bij voorkeur met een eigen band en als dat onmogelijk is met studenten van het conservatorium.

Belangrijke aspecten, die onderdeel van de auditie kunnen zijn en in de beoordeling worden meegewogen:

  • Van de voorbereide stukken dienen er minstens drie jazz standards of werken van jazz-accordeonisten gespeeld te worden, zoals A French Touch, Nuages of Bluesette, aangevuld met pop, tango, eigen composities of ander repertoire. Van de vijf voorbereide stukken dienen er minstens twee stukken met ritmesectie uitgevoerd te worden.
  • Na een korte voorbereiding op een gegeven akkoordenschema improviseren met bewust gekozen harmonisch en melodisch materiaal.
  • De aspecten, die de commissie bij het toelatingsexamen zal meewegen, zijn: de beheersing van het instrument en houding, improvisatie, frasering, articulatie, toonvorming, dynamiek, interpretatie, samenspel, timing en tempo.
  • Spelen op een accordeon met melodiebassen is niet noodzakelijk, maar wel gewenst.

Hoofdvakdocent

Rik  CornelissenRik  Cornelissen

Rik Cornelissen

website