Interieurarchitectuur

Visie

"In a laboratory environment we research in a fundamental way the constant new relationships of man with its environment. In an interaction between the idea and the real new questions awaken through design."

Eric de Leeuw
Tutor

Visie

Bij de Masteropleiding Interieurarchitectuur is corpo-real, het onderzoek naar de constant veranderende relatie tussen mens en ruimte, de basis van waaruit we werken met studenten.

Corpo-real

In 'corpo-real', de naam van de master Interieurarchitectuur, staat ‘corpo’ voor het lichaam, en ‘real’ voor de werkelijkheid om ons heen. Merleau-Ponty, een Franse filosoof, kwam tot het inzicht dat iemands eigen lichaam (‘le corps propre’) niet enkel een ding is, maar een permanente voorwaarde voor ervaringen om onze wereld te begrijpen. Het lichaam als vindplaats voor sociale werkelijkheid en ruimtelijke waarheid.

in_architectuur - Beeld Finals krant-AnnikaBeuving copy
Annika Beuving

Visionaire ontwerpers en interieurarchitecten

Corpo-real ziet voor haar studenten dan een wezenlijke rol weggelegd in het werkveld als innovator, initiatiefnemer die binnen studio’s of als zelfstandig ondernemer of middels onderzoeksprogramma’s het vakgebied ontwikkelt. Ze nemen een onderzoekende rol aan: blijven vragen stellen, zijn in staat vrij te blijven denken. Ze leren en ontwikkelen zich door voortdurend te blijven reflecteren, maar zijn ook in staat de nieuwe opgedane kennis over te brengen aan anderen.

Kritische ontwerpers en interieurarchitecten

Corpo-real vindt dat ontwerpers en interieurarchitecten in staat moeten zijn maatschappelijke tendensen te signaleren en deze op te pakken als opdrachten binnen de interieurarchitectuur. Ze onderzoeken gedrag en onderlinge relaties in de ruimten waarin mensen leven en ontwikkelen strategieën om daarop in te grijpen. Interieurarchitecten maken niet alleen verblijfsruimten, ze zien en begrijpen wat er in de wereld om hen heen gebeurt. En ze duiden de invloed van nieuwe fenomenen. Belangrijke recente ontwikkelingen zoals het belang van het lokale, verandering en beweging in organisaties en het gebruik van nieuwe technologieën in ons dagelijks leven, vragen om nieuwe antwoorden.

Interieur is het meest vertrouwde, persoonlijke van de mens. In een tijd waar de privacy sterk onder druk staat, is het van groot belang dat interieurarchitecten opnieuw over deze grens nadenken.