Interieurarchitectuur

Visie

"In a laboratory environment we research in a fundamental way the constant new relationships of man with its environment. In an interaction between the idea and the real new questions awaken through design."

Eric de Leeuw
Tutor

Visie

Onze samenleving is nog nooit zo snel veranderd als in de afgelopen twintig jaar, zowel in de sociale interacties als in de economische systemen, zowel onze leefomgeving in steden en buurten als binnen de voortschrijdende globalisering.

De huidige realiteit van nieuwe sociale en politieke structuren, immigratie, gendervraagstukken en wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen stelt ons voor fundamentele uitdagingen. Studenten worden in de opleiding Corpo-real uitgenodigd om in een respectvolle en open omgeving te reflecteren, discussiëren en handelen naar aanleiding van deze kwesties.

In de visie van Corpo-real zijn vier thema’s urgent voor de nabije toekomst:

  1. Sociale ruimtes: lokale en delende gemeenschappen, tribale gemeenschappen, globale digitale netwerken en het delen van vrije ruimte;
  2. Inclusieve ruimtes: migratie als bron van groei en verbinding; radicaal inclusief zijn, zorgen voor anderen, je bewust zijn van kwetsbaarheden binnen bepaalde groepen;
  3. Economische ruimtes: de economie van het algemeen belang; over modern bankieren, nieuwe gemeenschappen en over delen;
  4. Technologische ruimtes: de interface tussen mens en technologie, transhumanisme, privacy kwesties en onvoorspelbare digitale toekomsten.
in_architectuur - Beeld Finals krant-AnnikaBeuving copy
Annika Beuving

Kritische ontwerpers en interieurarchitecten

Corpo-real biedt studenten een platform voor onderzoek, experiment en diepgaande kritische reflectie. We willen studenten inspireren om verder te kijken dan hun eigen discipline en westerse concepten. Studenten worden aangemoedigd om in gevarieerde en interdisciplinaire groepen naast elkaar te werken om een productieve uitwisseling van ideeën en perspectieven te bevorderen.

Corpo-real introduceert onderzoeksmethoden uit verschillende disciplines, zoals antropologie, sociologie, psychologie en theater. Literatuuronderzoek in wisselwerking met praktijkgericht onderzoek, zoals interviews, observaties, ontwerpgericht onderzoek en artistieke methoden. Studenten vinden hierin hun eigen wegen, routes en onderzoeksstijl, afhankelijk van de context, problemen die ze willen begrijpen en verbeteren.