Illustration Design

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de vooropleiding Art & Design.

Toelating

Binnen de opleiding Vormgeving zoekt ArtEZ voor de studie lllustration Design nieuwsgierige en initiatiefrijke beeldmakers met een eigen kijk op de wereld. Studenten die op kritische, speelse en poëtische wijze verhalen vertellen. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Ilustration Design

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

We toetsen:

  • Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming, intuïtie of een idee. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
  • Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en toont daadkracht en discipline.
  • Je kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Beeldend werk en thuisopdracht

Om toegelaten te worden tot de studie vinden we het belangrijk dat je werk laat zien dat je de afgelopen drie jaar thuis, op school of in enig cursusverband hebt gemaakt. Dit kan zowel vlak als ruimtelijk werk zijn. Bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Neem werk mee dat een representatief beeld geeft van je creatieve activiteiten. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. Zorg dat je je werk kunt toelichten.

Daarnaast maak je voor het toelatingsexamen een thuisopdracht, die zal worden besproken op de toelatingsdag. Bij aanmelding via Studielink kies je een datum voor het toelatingsexamen. Per mail krijg je vervolgens informatie over de toelating, de bijbehorende thuisopdrachten en het vragenformulier (cv).

Toelatingsexamen

De toelatingsdag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Je werkt aan twee opdrachten onder begeleiding van docenten en studenten van Illustration Design. Na de aanmelding via Studielink ontvang je informatie over welke werkmaterialen je mee moet nemen.
  • Je voert een gesprek met leden van de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit docenten en studenten van de opleiding. Tijdens het gesprek leg je de thuisopdracht en je beeldend werk voor. Je licht dit toe en vertelt over de ideeën achter je werk. De commissie zal vragen naar je motivatie voor het vakgebied van illustratie en ook benieuwd zijn naar je kennis over beeldende kunst en vormgeving. Beslissend voor de toelating zijn je beeldende vermogens en je creativiteit. 

De toelatingscommissie waarmee je het gesprek voert, adviseert de examencommissie of je wel of niet toelaatbaar bent.

Toelatingsdata

Zaterdag 23 Maart 2019
Zaterdag 13 April 2019
Vrijdag 17 mei 2019

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toelaatbaar bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een studie of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hier apart voor inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.