Fine Art

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de opleiding Fine Art aan de kunstacademie in Enschede eigenzinnige en gemotiveerde onderzoekers, makers en denkers. Bij Fine Art zijn je eigen talent en motivatie het belangrijkst. Daarnaast moet je voldoen aan enkele diploma- en taaleisen. De studie is in het Nederlands of Engels te volgen.

Gemeenschappelijk ontbijt AKI ArtEZ
Gemeenschappelijk ontbijt AKI ArtEZ

Toelatingseisen:

•Vwo, havo, mbo (niveau 4) of gelijkwaardig diploma.
•Voor buitenlands studenten gelden taaleisen.
•Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Taaleisen

• Fine Art wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.
• Fine Art in het Nederlands: niveau A2 voor 1 september*
• Fine Art in het Engels voor 1 september*: 

  • IELTS 5.5
  • TOEFL Paper 525
  • TOEFL Internet 70
  • TOEIC 620/260
  • Cambridge First (FCE) - Grade C (scale 162-168)

*De aanleverdeadline is 1 juni als je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren!

Check de taaleisen

Aanmelden

Aanmelden doe je via Studielink. 
Als je je in Studielink aanmeldt, krijg je informatie over de toelatingsdata. Daarna krijg je alle info per post toegestuurd.

 

Procedure Toelating

Voordat je bij Fine Art kunt worden toegelaten moet je toelatingsexamen doen. We toetsen je kansen om uiteindelijk voor de studie te zullen slagen op de volgende onderdelen:

  • Je creërend vermogen; het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken zowel vanuit de waarneming als conceptueel. 
  •  Je inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Spreekt uit jouw werk oorspronkelijkheid en originaliteit?
  • Je communicatieve vermogen; beschik je over communicatie vaardigheid? Draag je je fascinatie en inspiratie uit? Toon je  daadkracht en discipline?
  • Je vermogen tot kritische reflectie; heb je een onderzoekende en experimentele instelling? Heb je belangstelling voor kunst en cultuur en voor ons vakgebied?
  • Om toegelaten te worden tot Fine Art vinden we het verder belangrijk dat je ons inzicht geeft in je persoon, je motivatie, je talent en je interesses.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen neemt een ruim dagdeel in beslag. Je komt naar de academie met je portfolio. Je werkt gedurende de tijd dat je aanwezig bent aan een beeldende dagopdracht. De toelatingscommissie bestaat uit een groep docenten. Elke docent van de commissie ontmoet een aantal kandidaten 1 op 1. De ontmoeting begint met een persoonlijk gesprek over wie je bent en wat je wilt bereiken. Daarna neemt de docent jouw portfolio met je door. Aan het einde van de dag komt de toelatingscommissie bijeen om vast te stellen of je wordt toegelaten. Binnen 3 weken ontvang je een brief met informatie over de uitslag.

Voorbereiding

Met de samenstelling van je portfolio verwachten we van je dat je ons inzicht geeft in je persoon, je talent en je interesses. Dus teken, schilder, fotografeer, maak films en laat ons zien wie je bent! Van alles wat je niet kunt transporteren, kun je foto’s/video’s maken en meenemen of on-line zetten. 
Stel je actief op, draag uit wat je wilt onderzoeken en waardoor je wordt geïnspireerd. Zorg dat je je werk kunt toelichten en neem ook tussenmateriaal en schetsboeken mee! De commissie zal vragen naar je motivatie en alles daarom heen en ook benieuwd zijn naar je kennis over beeldende kunst en vormgeving. Beslissend voor de toelating zijn je beeldend vermogen en creativiteit. 

Uitslag en geldigheid

Over de uitslag van je toelatingsexamen krijg je binnen drie werkweken bericht. Als je wordt afgewezen proberen we je inzicht te geven in de redenen. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat volgt op het toelatingsexamen. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart aanmelden.

Plaats en tijd

Het toelatingsexamen duurt van 10.00 tot 15.00 uur en zal plaatsvinden op onze academie aan de Hulsmaatstraat 35 in Enschede.
- Meer info op: http://aki.artez.nl/highlight/toelating-fine-art/

Toelatingsdata

Dinsdag 11 februari 2020
Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020