Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Deeltijd

Studie

Tijdens de deeltijd opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle verdiep je je in de wereld van kunst en cultuur, volg je vakken als autonome en toegepaste vormgeving en ervaar je de praktijk tijdens stages.

In de eerste twee studiejaren zijn er veel contacturen zodat je je breed  oriënteert binnen het gehele vakgebied. De laatste anderhalf jaar heb je de ruimte om meer richting te geven aan je eigen studieinhouden.

Propedeuse: brede oriëntatie

De propedeuse is breed, zodat je een goed overzicht krijgt van de breedte van het beroep. Op beeldend gebied komen verschillende media aan bod en onderzoek je waar jouw interesses en capaciteiten liggen. Dit doe je o.a. aan de hand van vakken als autonome vormgeving, digitale vormgeving en twee- en driedimensionaal vormonderzoek. Het eerste jaar kent een korte beroepsoriëntatie.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in gesprek en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Tweede jaar: verdieping

Het tweede studiejaar is ook breed en inhoudelijk een voortzetting van de propedeuse. De leerlijnen van het eerste jaar worden verdiept en uitgebreid.

Derde jaar: educatie

In het derde jaar kun je kiezen hoe je jouw studietraject verder wilt invullen. De stage neemt in het derde jaar een belangrijke plaats in, vooraf gegaan door vakdidaktiek en onderwijskunde. De vorming van een persoonlijke visie op de theoretische kunstvakken en profilering in het maken van beeldend werk krijgen gestalte.

Vierde jaar: specialisatie

In de eindfase sluit je de drie studiedomeinen af en bepaal je een persoonlijk profiel dat past bij je interesse en de beroepspraktijk.
Je kunt bijvoorbeeld de nadruk leggen op vormgeving of juist op autonome beeldende kunst. Je kunt daarbinnen kiezen voor een bepaalde specialisatie in medium, concept en vorm.

ArtEZ finals

Alle studenten van de docentenopleiding BKV doen eindexamen beeldende praktijk en tonen aan het einde van het schooljaar hun werk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan deze eindexamenexposities is een aanrader als je erover denkt de opleiding Docent BKV te gaan doen.


Studielast

4 jaar, deelltijd. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen. Gemiddeld 30/40uur per week incl. colleges

Lesrooster

Maandag 13.00 - 22.00 uur
Donderdag 17.45 - 22.00 uur