Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Deeltijd

Studie

Tijdens de deeltijd opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle verdiep je je in de wereld van kunst en cultuur, volg je vakken als autonome en toegepaste vormgeving en ervaar je de praktijk tijdens stages.

De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle is globaal opgedeeld in een oriënterend deel en een profieldeel. In het oriënterend deel richt je je op de diversiteit van beeldende kunst en vormgeving, het werken als docent-educator in verschillende beroepenvelden en leg je de de basis voor denken over wat kunst zou kunnen zijn vanuit de historie (kunst- en cultuurgeschiedenis) en de filosofie. In het profieldeel verdiep je je in het veld waarin je werkzaam wilt zijn en in de beeldende expertise die je verder wilt ontwikkelen.

De propedeuse

In deze fase is het onderwijsaanbod breed en oriënteer je je op diverse vormingsgebieden. Je ontdekt in welke velden je werkzaam kunt zijn, de breedte van beeldende kunst en vormgeving en de context van historie tot de nabije toekomst.

Je krijgt vakken als educatie, kunst- en cultuurgeschiedenis, filosofie en beeldend.
Het beeldend domein is opgedeeld in een deel waarin je les krijgt van verschillende docenten die hun expertise inzetten om jouw wereldbeeld te vergroten en specifiek dat van de beeldende kunst en vormgeving. Dit onderdeel heet Veld Verbreding.
Daarnaast wordt je uitgedaagd om je eigen motieven om beeldend werk te maken te verkennen en tot actie te komen. Dit onderdeel heet Veld Verdieping.

Kunst- en cultuurgeschiedenis en Kunstdossier

Omdat de deeltijd niet kan aansluiten bij projecten met andere opleidingen Art & Design of van Docent Muziek en Docent Theater, hebben we twee speciale programma's ontwikkeld: Kunst- en cultuurgeschiedenis en Kunstdossier.

Vanuit het eerste onderdeel ontwikkel je zicht op de breedte van cultuureducatie. Dit is relevant voor de positionering van je beeldende werk, voor het ontwikkelen van ambassadeurschap van de kunsten in de samenleving en voor een eerste kennismaking van vakken die in het voortgezet onderwijs aan de orde komen. Binnen het kunstdossier leg je relaties tussen maken en kunsttheorie, oriënteer je je op mediacultuur en leer je de wereld van beeldende kunstplatforms kennen.

Stage lopen

Studenten van Art & Design en Interieurarchitectuur werken samen aan het Winterlab, met als onderwerp Xenofobie.
Om je te oriënteren op de verschillende beroepenvelden loop je stage in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het kunsteducatieve werkveld en werk je aan projecten. Aanvankelijk werk je in groepjes, maar naarmate de studie vordert neem je meer en meer je eigen verantwoordelijkheid. In jaar 3 en 4 bepaal je zelf meer en meer waar jij stage zou moeten lopen en waarom.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Afstuderen

In de fase naar deze finals toe, werk je aan twee gebieden: Veld en Ontwerp Onderzoek. Veld staat voor het maken van beeldend werk, de reflectie hierop, het bestuderen van de context waarin jouw werk zich ontwikkelt en theorievorming in de vorm van een statement. Theorie en praktijk vallen dus samen in dit onderdeel, dat driekwart van de afstudeerfase inneemt. In het het Ontwerp Onderzoek oriënteer je je op een urgente vraag die betekenisvol is voor je en voor educatie. Vanuit een zoektocht vanuit zowel de praktijk als de theorie kom je tot een vraagstelling en onderzoek je de vraag. Vanuit dat onderzoek kom je tot een ontwerp. Dit deel neemt een kwart van de afstudeerfase in. Daarnaast helpt een begeleider je in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
De afstudeerfase maakt onderdeel uit van een meer specialistisch profiel van waaruit je je vanaf jaar 3 verder ontwikkelt. Je denkt na over de doelgroep waar je graag mee werkt en het beeldend werk dat je graag verder wilt specialiseren. Jaar 3 en 4 vormen samen de profileringsfase.

ArtEZ finals

Aan het eind van je studie presenteer je jouw ontwikkelde kwaliteiten aan het beroepenveld. Je toont je expertise als maker van verbeelding en presenteert je docentschap. Dat doe je samen met medestudenten van de Docentopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving Zwolle, maar ook met de opleidingen van Art & Design en Interieur architectuur.


Studielast

4 jaar, deelltijd. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen. Gemiddeld 30/40uur per week incl. colleges

Lesrooster

Maandag 13.00 - 22.00 uur
Donderdag 13.00 - 22.00 uur