Curatorial Practices in Music

Het woord ‘curator’ duikt in de muziekwereld steeds vaker op. Curatoren verzorgen playlists of programmeren een festival, bedenken speciale projecten of werken samen met een zorginstelling. Er zijn zoveel invullingen mogelijk, dat niemand meer precies lijkt te weten wat het inhoudt.

ArtEZ zoekt die ruimte op om gezamenlijk en ieder voor zich opnieuw te definiëren wat het betekent om muziekcurator te zijn. Wat houdt het werk van een muziekcurator in? Hoe kun je curatorschap gebruiken om je eigen muziekpraktijk van binnenuit te versterken? Welke waarden en functies van muziek wil jij exploreren en ontwikkelen?

Onder de noemer Curatorial Practices in Music biedt ArtEZ komend studiejaar twee cursussen aan, die bij voorkeur na elkaar, maar ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:
1.       Curatorial Practices: Defining Your Vision
2.       Curatorial Leadership and Management

De cursussen zijn bedoeld voor creatieve musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context. 

Dit is Curatorial Practices in Music bij ArtEZ:

  • Inspirerende gastsprekers uit de praktijk presenteren good practices en, wie weet, ook epic failures.
  • Uitwisseling met experts en collega’s over actuele kwesties op het gebied van cureren, diversiteit, publieksontwikkeling en nieuwe formats.
  • Transformatie van je eigen muziekpraktijk vanuit een ruime muzikale en maatschappelijke context.
  • Versterk je netwerk en maak je ideeën waar.
  • Cursus op Masterniveau.