MediaMusic, The Sound of Innovation

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt voor de masterstudie Mediamusic, The Sound of Innovation, de muzikale pioniers van de toekomst. 

Samenvatting toelatingseisen Master MediaMusic:

  • Afgeronde bachelor muziek óf een aanverwante bachelor, met een aantoonbaar talent in muziek schrijven, spelen of produceren.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen.
  • Voor deze Engelstalige opleiding gelden taaleisen

Daarnaast:

  1. Heb je een showreel of portfolio met eigen muziek / audio (producties). Kun je je talent en (mogelijkheden tot verdere) ontwikkeling hiermee overtuigend aantonen.
  2. Ben je zeer gemotiveerd om vanuit muziek innovatieve producten of projecten te ontwikkelen in teamverband, voor bijvoorbeeld de creatieve en entertainment industrie, zorg of onderwijs.
  3. Heb je een idee welke skills en competenties je verder wilt ontwikkelen tijdens je masterstudie binnen je individuele route en heb je hier een onderbouwde visie op.
  4. Ben je flexibel, proactief en een teamplayer en heb je zowel zin om je vakgebied als de studie te innoveren.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats in april of juni. Hiervoor schrijf je een motivatiebrief en lever je uiterlijk drie weken van tevoren een showreel of portfolio met eigen werk aan en een presentatievideo.

De presentatievideo is creatief en origineel. Kom in de video zo snel mogelijk to the point; geen lange intro’s of complete songs. Hou het kort en bondig, tijdsduur maximaal vijf minuten.

De door jou ingediende motivatiebrief, je showreel en video vormen de basis voor het auditiegesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kun je je keuzes toelichten en al je vragen over de opleiding stellen. We kijken of je ideeën en wensen passen bij je ambities, realistisch en uitvoerbaar zijn en of het op masterniveau is.

Neem voor meer informatie contact op met Tusa Tuin, conservatorium.enschede@artez.nl.

Uitslag en geldigheid

Direct na de auditie maakt de commissie het advies aan de examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld.
Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsexamen. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.
Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Nadat je je hebt aangemeld krijg je een vragenformulier en een format voor het schrijven van een motivatiebrief toegestuurd. Ook krijg je informatie over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. 

Let op!

Als aspirant masterstudent dien je uiterlijk 31 augustus, de dag voor de aanvang van de studie bij ArtEZ, je bachelordiploma te overleggen. Heeft de instelling, waar je het diploma hebt behaald, het bachelordiploma nog niet afgegeven, dan dien je om toch te kunnen beginnen met de masteropleiding, een gewaarmerkte verklaring van die instelling te overleggen waaruit blijkt dat het diploma is behaald en dat afgifte van dat diploma volgt.
Is het originele bachelordiploma uiterlijk dertig dagen voor het eindtentamen nog niet binnen, dan word je niet toegelaten tot het eindtentamen.

Informatie over studentenhuisvesting vind je hier