Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Van docent naar artisteducator

  • Dans
  • Theater
  • Docentopleidingen

De drie docentopleidingen van ArtEZ Academie voor Theater & Dans krijgen per seizoen 2023-2024 een nieuwe naam:

Fintan O'Hara, student Artisteducator in Dans, foto door Neal Campbell
Fintan O'Hara, student Artisteducator in Dans, foto door Neal Campbell

Met deze naamswijziging anticiperen de opleidingen op ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld. Artisteducators zetten hun artistieke en sociaal didactische kwaliteiten in binnen de context van uiteenlopende projecten en communities. Co-creatie in context is daarbij de bron van het kunstenaarschap. Artisteducator schrijven wij daarom bewust aan elkaar, om te laten zien dat de kunstenaar en de docent één zijn en niet los van elkaar gezien kunnen worden.   

Het academiemagazine neemt je mee in de gedachten achter deze ontwikkeling, bijvoorbeeld in het interview van Marijn Lems met de hoofden van de opleidingen artisteducator en het lectoraat AeCT. Er zijn praktijkvoorbeelden opgenomen vanuit het perspectief van docenten en studenten van de opleidingen zoals bijvoorbeeld het werk van Yulia Globa in een mixed ability gezelschap en de verhalen van studenten over stages en projecten. Ook is er aandacht voor het site specific college in Belfast, geïnitieerd door iMAE, de International Master Artist Educator, en de bachelor Artisteducator in Theater.  

Veel leesplezier!