Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Designing for Precarious Citizens

Maatschappij
Lectoraat Tactical Design
  • Partner(s): Het Nieuwe Instituut, bachelor Product Design, master Interieurarchitectuur (Corpo-real), ArtEZ Centre of Expertise Future Makers
  • Financiër(s): ArtEZ Innovatie Fonds
  • Gestart in: januari 2018

Precariteit (een onzeker bestaan, zonder voorspelbaarheid, baanzekerheid en materieel of psychologisch welzijn) is een breed gedeelde ervaring in de hedendaagse samenleving. Een groot deel van de bevolking heeft op verschillende niveaus te maken met een drastische vermindering van de sociale zekerheid en het ontbreken van een vangnet.

Designing for Precarious Citizens

Deze moeizaam verworven rechten worden langzaam maar zeker vervangen door modewoorden als 'flexibiliteit' of zelfs 'creativiteit'. De precaire burgers van vandaag sluiten zich aan bij grote groepen mensen die al onder de minima of in precaire omstandigheden leven. Omdat precariteit op zichzelf niet nieuw is, en zeker niet iets wat we zonder slag of stoot zouden moeten accepteren, kan het zinvol zijn om te kijken naar hoe hier vroeger mee om werd gegaan, om zo een weg voorwaarts te vinden.

Het Designing for Precarious Citizens-project heeft Bauhaus als referentiekader genomen. Hoewel Bauhaus maar een kort leven beschoren was, mag de invloed van de school op het denken over design en het hedendaagse debat over design niet onderschat worden. Bauhaus heeft een stempel op de geschiedenis gedrukt, door voor massaproductie geschikte ontwerpen te maken die gericht waren op het verbeteren van de kwaliteit van leven van minder bevoorrechte bevolkingsgroepen. Met het Designing for Precarious Citizens-project werden deze principes in een hedendaagse context geplaatst, waarbij ontwerpers weer collectief verantwoording namen en zich richtten op de wereld waar ze voor ontwerpen: hun eigen leefwereld.

Het project heeft geresulteerd in een tentoonstelling en een symposium in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het heeft de dialoog over vraagstukken als migratie, genderverdeling in arbeid, gedeelde economie en het idee van thuis onder ontwerpers, architecten, experts, beleidsmakers en vertegenwoordigers aangezwengeld. De verrassende weergave van Bauhaus in de huidige tijd ging ook gepaard met de publicatie van een boek, dat als bron voor verder denken dient voor deze ontwerpoefening in het tegengaan van precaire levensomstandigheden.

Meer over het project

Projectleiding: Jeroen van den Eijnde, Jorn Konijn
Onderzoekers: Frank Kolkman, Klasien van de Zandschulp, Guiditta Vendrame
Budget: € €30,000,-