Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Art-Based Learning in palliatieve zorg (RAAK-PRO)

Zingeving
Kunsteducatie
Maatschappij
Lectoraat Art education as Critical Tactics
  • Partner(s): ArtEZ, Amsterdam UMC, Universiteit Twente, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Amsterdam Museum, Museum Jan Cunen, Museum Arnhem, Leren van Kunst, patiëntenverenigingen Living with Hope, SPKS en NFK.
  • Financiër(s): Regieorgaan SIA RAAK-PRO, co-financiering via de partners.
  • Gestart in: oktober 2022

Leven met de diagnose ongeneeslijke kanker: voor patiënten in de palliatieve zorg is dit een harde dagelijkse realiteit. Hoe kun je een zinvol leven leiden in een schijnbaar uitzichtloze situatie? In dit project wordt onderzocht hoe Art-Based Learning (ABL) - een kunsteducatieve methode om kunst te ervaren - het potentieel heeft om betekenisgevingsprocessen van kankerpatiënten in de palliatieve zorg te beïnvloeden. De betrokken onderzoekers en kunstenaars zullen onderzoeken hoe ABL kan worden geïntegreerd in (patiënten)onderwijsprogramma's, en onderzoeken hoe gezondheids- en kunstprofessionals hun mogelijkheden om zorg te verlenen aan palliatieve zorgpatiënten kunnen uitbreiden.

Roderik Henderson, Schoolbus, Shellbourne 2003-2006, Inkjet print, 70 x 133 cm, Collectie AMC, Amsterdam UMC
Roderik Henderson, Schoolbus, Shellbourne2003-2006, Inkjet print, 70 x 133 cm, Collectie AMC, Amsterdam UMC

Leven met de diagnose ongeneeslijke kanker: voor patiënten in de palliatieve zorg is dit een harde dagelijkse realiteit. Hoe kun je een zinvol leven leiden in een schijnbaar uitzichtloze situatie? In dit project wordt onderzocht hoe Art-Based Learning (ABL) - een kunsteducatieve methode om kunst te ervaren - het potentieel heeft om betekenisgevingsprocessen van kankerpatiënten in de palliatieve zorg te beïnvloeden. De betrokken onderzoekers en kunstenaars zullen onderzoeken hoe ABL kan worden geïntegreerd in (patiënten)onderwijsprogramma's, en onderzoeken hoe gezondheids- en kunstprofessionals hun mogelijkheden om zorg te verlenen aan palliatieve zorgpatiënten kunnen uitbreiden.

De onderzoekers en kunstenaars in dit RAAK-PRO consortium zullen participatief onderzoek doen om te inventariseren welke overwegingen een rol spelen bij het ontwerpen van een kunsttentoonstelling voor patiënten met gevorderde kanker. Dit participatieve onderzoek zal worden omgezet in een handleiding voor gebruik in toekomstige praktijk en onderzoek.

De onderzoekers doen een exploratieve studie en evalueren welke factoren het zingevingsproces van patiënten belemmeren en bevorderen. Het consortium zal daarnaast een formele analyse uitvoeren van de ervaringen van patiënten met betrekking tot betekenisgeving, en formeel een volledige lijst van conclusies en adviezen opstellen en het resultaat inbedden in een nieuw educatief programma voor PC en kunstonderwijs.

Dit project bouwt voort op eerder onderzoek naar contingente ervaringen en narratieve betekenisgeving, en op een pilot-studie naar de haalbaarheid van art-based learning in de palliatieve zorg. Benieuwd naar de bevindingen van dit eerdere onderzoek? De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Palliative Medicine. Een interview met de hoofdonderzoeker Silvia Russel is terug te lezen op artez.nl. Daar vind je ook een link naar de publicatie. 

Lees hier meer over de publicatie van Silvia Russel

ART-PC in de media

"Kunst en de reconstructie van je levensverhaal"(In: Janus, het populair-wetenschappelijk blad van Amsterdam MC)

RAAK-PRO voor onderzoek naar de rol van kunst in palliatieve zorg (In: Zorg&Sociaalweb)

Extra aandacht verdient deze bijzondere vermelding van ART-PC op Artist in Residence, een website die projecten inventariseert en uitlicht op het snijvlak van kunst en wetenschap. De inventarisatie maakt deel uit van een advies dat de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aan het samenstellen zijn. In dit advies zal worden gepleit voor het (beter) erkennen en waarderen van samenwerkingen tussen kunst en wetenschap in Nederland.