Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry

De beginselen van circulaire mode ontrafeld: leer over circulariteit in alle stappen van de modewaardeketen. Van innovatieve materialen en circulair design tot nieuwe verdienmodellen.

Deze gratis online cursus is een uitgebreide inleiding op circulaire mode, gepresenteerd door zo'n dertig verschillende experts uit de academische wereld en de alledaagse praktijk. Met deze unieke samenwerking tussen Wageningen University & Research, ArtEZ University of the Arts en tal van deskundigen leer je meer over de talloze factoren die een rol spelen in de transitie naar een circulaire mode.

Aan het eind van deze cursus:

  • Heb je inzicht in de rol van duurzaamheid en circulariteit binnen de modebranche;
  • Begrijp je het belang van ontwerp met het oog op de latere recycling van kleding;
  • Ben je in staat om te beoordelen of nieuwe biobased materialen geschikt zijn als textiel en begrijp je welke veranderingen in productieprocessen nodig zijn;
  • Ben je in staat een alternatief te formuleren voor de huidige denkwijze en mindset in de modebranche om zo bij te dragen aan de transitie naar circulaire mode;
  • Heb je inzicht in economische paradigma's en nieuwe vormen van waardecreatie voor een circulaire modebranche.

In samenwerking met: Wageningen University & Research
Lees verder op onze Engelse site