Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Chinouk Filique de Miranda: een kloof binnen een zeer rigide modesysteem

"Tijdens de masterstudie Fashion Strategy heb ik de kans gehad om mijn interesse in mode, die vooral gericht is op de contextuele 'ervaring' in plaats van het specifieke draagbare product, te definiëren. Hierdoor heb ik me in mijn persoonlijke ontwikkeling tijdens deze opleiding kunnen richten op het analyseren van de kloof binnen een zeer rigide modesysteem en deze ruimte op mijn manier kunnen invullen. Dit heeft me geholpen bij het opzetten van mijn kritische modepraktijk."

Chinouk Filique de Miranda: oud-student generatie 27 master Fashion Strategy
Chinouk Filique de Miranda: oud-student generatie 27 master Fashion Strategy

"In het eerste jaar werd ons gevraagd om een set kernwaarden te ontwikkelen. Deze speelden in het tweede jaar pas echt een rol, wanneer er van je wordt verwacht dat je zelfstandig een scriptie schrijft over je ontwikkelde interesses. Hierdoor was ik in staat om de relevantie en levensduur van de waarden die ik had ontwikkeld in relatie tot mijn competenties te beschrijven. De beproevingen van dit proces waren verreweg het meest waardevol voor het werk dat ik na de master (verder) heb ontwikkeld, waarbij ik de cross-over tussen mode en de digitale cultuur heb verkend, met het oog op het introduceren van digitale geletterdheid in de mode.”

Chinouk Filique de Miranda - Hoe uniseks is de hoodie? (2019)

"Door je aan een kritische benadering van mode te onderwerpen, stelt het vakgebied Fashion Strategy je in staat om wat het betekent om 'mode' te beoefenen te heroverwegen en te herdefiniëren. In mijn geval betekende het dat ik de beleving voor de consument heb gekoppeld aan de digitale cultuur, wat een vrij specifieke kijk is op hoe mode in het dagelijks leven wordt beleefd. Binnen mijn studiejaar, generatie 27, is een breed scala aan praktijken en interventies gericht op verschillende onderwerpen binnen de mode (duurzaamheid, representatie, samenwerking) ontwikkeld. Dit toont aan dat, hoewel je mode met name verkent via groepsprojecten, er ook van je wordt verwacht dat je je bijdrage en rol binnen dat samenwerkingsverband definieert. Voor mij heeft het definiëren van wat ik doe en hoe ik het doe in grote mate bijgedragen aan hoe ik me als professional onderscheidend positioneer."

 

Deze opleiding leert je vooral hoe je een strategie voor je gedachten en waarden bedenkt en geeft je tools en inzichten om deze inzichten te herkennen en vertalen naar een relevante en unieke praktijk.
CHINOUK FILIQUE DE MIRANDA, oud-student master Fashion Strategy

 

"Gaandeweg heb ik kansen gekregen om buiten ArtEZ aan de slag te gaan, zowel tijdens en na mijn studie. Door het kunnen bijwonen van masterclasses waardoor ik in contact kwam met professionals en instellingen, wat in een later stadium tot zakelijke kansen heeft geleid, door mij een podium te geven om proefworkshops met nieuwe studenten op te zetten, en door (financiële) steun voor het bezoeken van internationale modebijeenkomsten, zijn de opleiding en de docenten erg belangrijk geweest voor mijn professionele netwerk."

Volg Chinouk Filique de Miranda