Betalen van collegegeld

Er zijn drie mogelijkheden om je collegegeld te betalen: via een machtiging, door zelf het collegegeld direct over te maken of door middel van een Bewijs Betaald Collegegeld.

Digitale machtiging in Studielink

Door middel van de digitale machtiging geef je ArtEZ toestemming om het collegegeld ineens of in tien termijnen van je bankrekening te innen. Digitaal machtigen is alleen mogelijk als het vestigingsland van je bank Nederland of een ander SEPA-land is. Als je via een Nederlandse bankrekening betaalt, kan ook iemand anders via de digitale machtiging voor jou betalen. Let op: deze persoon dient hiervoor zelf in het bezit te zijn van DigiD inloggegevens!

Werkwijze

In de betalingsmodule van Studielink geef je aan dat je via de digitale machtiging wilt betalen. Dit is mogelijk vanaf het moment dat ArtEZ de betalingsmodule in Studielink heeft opengesteld (vanaf half juni). Hierover krijg je per
e-mail bericht. Via het stappenplan Digitale (incasso)machtiging van Studielink vind je meer informatie over het digitaal machtigen. Let op: er is een verschil tussen betalen via de digitale machtiging en betalen via een digitale incassomachtiging (DIM). Het is bij ArtEZ niet mogelijk om via DIM te betalen.

Print de machtiging voor jezelf uit om de hoogte van het collegegeldbedrag te controleren en om te weten in welke maanden het collegegeld wordt afgeschreven. Via berichten in je mailbox en in je Studielinkaccount krijg je vervolgens verdere instructies over het invullen en bevestigen van de machtiging. Voor betaling in tien termijnen worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Zorg ervoor dat de machtiging ruim voor aanvang van je studie digitaal is bevestigd!
  
De data voor het afschrijven van het collegegeld zijn rond: 
24 september, 24 oktober, 24 november, 24 december, 24 januari, 24 februari, 24 maart, 24 april, 24 mei en
24 juni. 

Overmaken van het gehele bedrag

Je kunt het collegegeld ook zelf in één keer overmaken op de bankrekening van ArtEZ. Studenten die een machtiging in Studielink hebben bevestigd, mogen er alsnog voor kiezen om het bedrag zelf over te maken.
Je moet dan wel het hele bedrag ineens betalen. Het collegegeld moet uiterlijk 31 augustus op de bankrekening van ArtEZ staan.
Om te bepalen hoeveel collegegeld je moet betalen, kun je gebruik maken van de collegegeldwijzer.

Bankgegevens ArtEZ:

ABN AMRO, Daalsesingel 71, Utrecht
IBAN : NL47ABNA 04450 78 200
BIC : ABNANL2A
onder vermelding van je achternaam, voorletters en STUDENTNUMMER!

Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Betaal je aan een andere hogeschool of universiteit het wettelijk tarief collegegeld en is ArtEZ je tweede inschrijving, dan heb je recht op vrijstelling van collegegeld bij ArtEZ ter hoogte van het bedrag van het BBC.
Je kunt een Bewijs van Betaald Collegegeld (alléén het origineel!) opsturen naar of inleveren bij de afdeling Studentenzaken.

Tweede studie

Ga je naast je opleiding bij ArtEZ aan een andere opleiding een tweede studie volgen? Dan heb je recht op vrijstelling collegegeld bij die andere school en kun je bij de afdeling Studentenzaken een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen. De vrijstelling geldt alleen voor het wettelijk collegegeld.

Alleen als je op tijd aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan, kunnen wij garanderen dat je ingeschreven staat aan de start van het studiejaar.

Debiteurenprotocol

Voor het debiteurenprotocol verwijzen wij je naar de bijlage van het studentenstatuut, hoofdstuk 1, Regelgeving betaling.