Bereken collegegeld

Met de collegegeldwijzer bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je voor je studie moet betalen.  

Collegegeldwijzer 2018 - 2019

Heb je de Nederlandse nationaliteit?

Aan de informatie en tarieven in deze collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Mogelijk halvering collegegeld 2018-2019

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060. Dit kan voor toekomstige studenten een aardig voordeel betekenen. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd en is daarom nog niet in de collegegeldwijzer opgenomen.