Bereken collegegeld

Met de collegegeldwijzer bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je voor je studie moet betalen.  

Collegegeldwijzer 2020 - 2021

Heb je de Nederlandse nationaliteit?

Halvering van het collegegeld

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet sinds studiejaar 2018-2019 het collegegeld van eerstejaars studenten. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Daarom geldt voor lerarenopleidingen een extra jaar halvering van het collegegeld. Voldoe je aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld in studiejaar 2020-2021 € 1.071,- in plaats van € 2.143,-.

Aan de informatie en tarieven in deze collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.