Bereken collegegeld

Met de collegegeldwijzer bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je voor je studie moet betalen.  

Collegegeldwijzer 2018 - 2019

Heb je de Nederlandse nationaliteit?

Aan de informatie en tarieven in deze collegegeldwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Halvering collegegeld 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet het collegegeld van eerstejaars studenten vanaf het studiejaar 2018-2019.  Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen daarom een extra jaar korting op het collegegeld. Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.