Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Corona: veelgestelde vragen voor studenten

Het laatste nieuws over de maatregelen rondom het coronavirus kun je vinden op Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Heb je vragen over corona in relatie tot je studie? Vanzelfsprekend kun je je vragen kwijt binnen je opleiding. Hieronder beantwoorden we een aantal veel gestelde vragen, die voor velen van belang kunnen zijn. 

[bijgewerkt op 25 februari 2021]

Consequenties van de maatregelen voor ArtEZ

 • In heel Nederland geldt een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

  Dit heeft ook consequenties voor de openstelling van onze gebouwen. Om ervoor te zorgen dat alle studenten en medewerkers op tijd thuis kunnen zijn, kennen onze panden vanaf maandag 25 januari daarom andere sluitingstijden. 

  Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de roosters en planning; we begrijpen dat dat soms tot lastige keuzes kan leiden. Houd contact met je opleiding en/of je leidinggevende over hoe dit er praktisch uit komt te zien.

  Richtlijn is dat er tot 19.00 uur onderwijs kan worden geroosterd en gepland en dat er gewerkt kan worden in studio’s en werkplaatsen. Dan heeft iedereen een half uur de tijd om de panden te verlaten. Conciërges hebben daarna voldoende tijd om hun afsluitende rondes te maken en naar huis te reizen.
  NB: nog steeds hebben we alleen praktijkonderwijs op locatie. Het gaat in dit geval alleen om het onderwijs dat echt niet online kan. Lees hierover meer onder “Uitzondering voor praktijkonderwijs”.

  Klik hier voor een overzicht met informatie over de avondklok.

 • In de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 heeft minister-president Rutte aangekondigd dat de nu geldende, huidige lockdown nog tot en met 9 februari as. op dezelfde wijze wordt gehandhaafd. Hieronder lees je wat dit voor jou als student betekent.

  Uitzondering voor praktijkonderwijs
  De uitzonderingen zoals deze er nu zijn voor praktijkonderwijs, blijven overeind. We zijn hier blij mee, omdat we zo de studieachterstand voor onze studenten zo veel mogelijk kunnen beperken. Tegelijkertijd moeten we ook verstandig omgaan met deze uitzonderingspositie. Dat betekent dat:

  • examens die niet online kunnen, plaats kunnen vinden binnen de muren van ArtEZ;
  • onderwijsactiviteiten die niet online kunnen, fysiek doorgang kunnen vinden;
  • studenten die om bepaalde redenen niet thuis kunnen studeren, op school mogen studeren na afstemming met hun decaan.

   Het blijft dus zo dat iedereen die online zijn werk kan doen, dat thuis doet.

  Het is belangrijk dat we ons blijven realiseren dat je aanwezigheid op ArtEZ een functionele aanwezigheid is. We verzoeken je dan ook alleen voor die activiteiten naar de gebouwen te komen die hierboven zijn genoemd en daarna ook zo snel mogelijk de gebouwen weer te verlaten. Je komt dus alleen als je les hebt of een oefenruimte hebt geboekt; in alle andere gevallen kom je niet naar ArtEZ en blijf je thuis. 

  Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat we het nodige onderwijs zo lang mogelijk zo vorm kunnen geven. Daarom is het belangrijk dat een ieder zich aan de afspraken houdt. Doen we dat niet, dan zou het kunnen dat je je minder veilig voelt. Maar ook dat de situatie verandert en we over moeten gaan tot het sluiten van een opleiding, een gebouw of heel ArtEZ.

 • Op dinsdag 1 december is de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ in werking getreden. Daarmee wordt het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten verplicht. Ook in het onderwijs en dus ook bij ArtEZ. Studenten, docenten en medewerkers moeten een mondkapje dragen als zij zich door de gebouwen bewegen. Tijdens lessen, als iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft, kan het mondkapje af. Docenten hoeven geen mondkapje te dragen als ze voor de groep staan, wel bij een ronde door het leslokaal. Sport, zang, toneel, dans en veel vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Het dragen van een mondkapje heeft alleen effect als ook de 1,5 meter afstand-regel wordt gehandhaafd. Wil je meer weten over de maatregelen bij ArtEZ? Ga dan naar Corona-informatie.

Informatie voor studiekiezers

Het kiezen van een nieuwe studie is in deze tijd echt anders dan ‘normaal’. Je wilt je medestudenten, docenten, de studie en de stad leren kennen en dan is er ook nog Corona. 
We krijgen veel vragen over ons onderwijs en wat bij ons fysiek plaats kan vinden en wat niet? Binnen alle beperkingen en maatregelen doen wij ons best om onderwijs wat fysiek doorgang moet vinden, door te laten gaan. 

 • Het deel van het onderwijs van het conservatorium dat praktijkonderwijs is valt onder de door het ministerie benoemde uitzonderingen. Studenten uit jaar 1 hebben daarin bij ons voorrang. Bandlab, bandlessen, ensembles en hoofdvaklessen kunnen niet online en vinden, wanneer mogelijk, fysiek plaats met inachtneming van de regels van de overheid. Alle andere vakken bieden we online aan.

 • Binnen de maatregelen voor onderwijs is bepaald dat de opleidingen van ArtEZ vallen onder de uitzonderingen van praktijkonderwijs. We zijn hier blij mee, omdat we zo de studieachterstand voor onze studenten zo veel mogelijk kunnen beperken. Tegelijkertijd moeten we ook verstandig omgaan met deze uitzonderingspositie. Dat betekent dat: 

  • examens die niet online kunnen, plaats kunnen vinden binnen de muren van ArtEZ;
  • onderwijsactiviteiten die niet online kunnen, fysiek doorgang kunnen vinden;
  • studenten die om bepaalde redenen niet thuis kunnen studeren, op school mogen studeren na afstemming met hun decaan.
 • Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en van de mogelijkheden bij de opleidingen, zullen de open dagen, meeloopdagen en informatieavonden online of fysiek zijn. Wil je weten hoe het zit voor opleidingen in jouw interessegebied? Kijk dan in de agenda en op de pagina open dagen.

 • Voor meer informatie over toelatingseisen, -examens en -data kun je terecht op de opleidingspagina van de opleiding van jouw keuze, onder het tabje Toelating.

Onderwijs: online en op locatie

 • De 80% aanwezigheidsplicht blijft gelden voor ArtEZ studenten. Studenten worden geacht de lessen die online worden aangeboden, zonder meer te volgen. Ook bij de aangeboden praktijklessen (live) worden studenten in beginsel geacht aanwezig te zijn. Wel zal de examencommissie coulant omgaan met bijzondere situaties. In dat laatste geval kun je een eenvoudig verzoek, per e-mail, aan de examencommissie richten.

 • De aangescherpte regels d.d. 28/9 voor wat betreft de maximale groepsgrootte van 30 gelden niet voor onderwijsactiviteiten. Ook niet voor onderwijsactiviteiten op externe locaties. 
  Om het onderwijs met elkaar zo lang mogelijk door te kunnen laten gaan, is het weer duidelijk geworden, dat we daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheden en rol hebben. Blijf thuis met klachten, neem de 1,5 meter in acht etc. Het elkaar daarop aanspreken wordt steeds belangrijker; het hoort bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook dat ‘gewoon’ te laten worden. 

 • Er is in landelijk overleg besloten dat studenten hun bindend studieadvies in het tweede studiejaar ontvangen. Ben je in september 2019 begonnen aan je bacheloropleiding bij ArtEZ? Dan ontvang je aan het eind van het huidige collegejaar 2020-2021 het bindend studieadvies. Ben je dít collegejaar begonnen met je bacheloropleiding bij ArtEZ? Dan ontvang je het bindend studieadvies aan het eind van collegejaar 2021-2022.
  Dit besluit staat los van de politieke discussie of het bindend studieadvies helemaal afgeschaft gaat worden. Dat is op dit moment niet het geval.

 • Voor komend studiejaar is, alleen op individuele basis, studeren in het buitenland mogelijk. Hiervoor moet je goede afspraken maken met het hoofd van je opleiding, de afdeling Studentenzaken en de partnerinstelling of het stagebedrijf. Aanvragen voor de Erasmusbeurs voor aankomend semester lopen vooralsnog gewoon door.

 • Het is mogelijk om op afspraak en in overleg met de betreffende instructeur te werken in de werkplaatsen. Openingstijden kunnen per locatie verschillen. Zo heeft OK26 bijvoorbeeld gedurende de avondklok geen avondopenstelling.

 • Onderzoek kan alleen op locatie als het niet thuis kan worden uitgevoerd.

 • De mediatheken zijn in principe dicht, behalve voor retourneren en afhalen van gereserveerde materialen. 

 • Alle gebouwen van ArtEZ beschikken over mechanische en/of natuurlijke ventilatie. De ventilatie voldoet aan de regels in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen die het RIVM stelt.
  Inpandige lesruimtes die niet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn afgesloten en worden niet gebruikt. 

 • Zit je niet lekker in je vel? Ben je bang om ziek te worden? Kom je financieel in de problemen? Of denk je studievertraging op te lopen? Binnen ArtEZ zijn verschillende mensen die je daarbij kunnen helpen. Je kan in gesprek met je studieloopbaanbegeleider of mentor. Ook het decanaat helpt je graag. Via deze link kan je contact opnemen met het decanaat. 
  Wil je praten met iemand van buiten ArtEZ? In Zwolle en Arnhem heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met RE:Link of het ASP.

Geldzaken

 • Kom je in financiële problemen en kun je je collegegeld niet meer betalen? Dan zijn er bij ArtEZ mogelijkheden om je te helpen. Neem daarvoor contact op met de studentendecaan. Ook zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld meer geld te lenen bij DUO. Over de mogelijkheden bij DUO kun je hieronder meer informatie vinden.

 • a. een tegemoetkoming voor het wegvallen van je beurs
  Verloopt tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 het recht op je basisbeurs en/of aanvullende beurs? Dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid.
  Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar DUO/tegemoetkoming.

  b. een tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging
  Loop je door de coronamaatregelen studievertraging op bij je afstuderen? En behaal je tussen februari 2021 en eind augustus 2021 je diploma? Dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid.
  Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar DUO/tegemoetkoming.

  c. een (tijdelijke) verhoging van je lening
  Als je nog niet maximaal leent, dan kun je (tijdelijk) je lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar DUO/lenen.

  d. een aanvullende beurs 
  Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar DUO/aanvullende beurs of toelage.

  e. een collegegeldkrediet
  Studeer je aan een hbo of universiteit, dan kun je extra lenen om je collegegeld te betalen. Dit heet het collegegeldkrediet. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar.
  Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar DUO/lenen.

 • Veel studenten ondervinden gevolgen van de coronacrisis. Om studenten perspectief te bieden heeft het kabinet onlangs besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Via het Nationaal Programma Onderwijs wordt er de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het gehele onderwijs. Een van de maatregelen is een korting op het collegegeld. Ga naar Nationaal Programma Onderwijs om te lezen wat dit programma voor jou kan betekenen.

Testen, quarantaine en vaccinatie

 • Ben je een internationale student van boven de 18 én sta je ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan krijg je van het RIVM een oproep om je tegen COVID-19 te laten vaccineren. Heb je een medische voorgeschiedenis? Dan krijg je een oproep van je eigen huisarts. Meer informatie over het vaccinatieprogramma vind je hier:

 • Heb je vragen over wat je moet doen bij een (mogelijke) besmetting van jezelf of een huisgenoot? We hebben alles overzichtelijk bij elkaar gezet op deze flowchart en op deze poster.

Reizen

 • Voordat je de beslissing neemt om te reizen is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de actuele maatregelen en adviezen vanuit de overheid. Ga voor het actuele reisadvies en de quarantaineregels naar nederlandwereldwijd.nl en Rijksoverheid.nl l Reizen en vakantie.

  Moet je in thuisquarantaine? Houd hier rekening mee in je eigen planning en de opleidingsplanning. We benadrukken hierbij dat we er vanuit gaan dat een ieder de verantwoordelijkheid voor elkaars veiligheid neemt. De tijd die het je kost om in quarantaine te zijn en de mogelijke vertraging in je opleiding daardoor, vallen onder je eigen verantwoordelijkheid. Overleg als je vragen hebt vooraf met het hoofd van je opleiding. Heb je hulp nodig of heb je andere vragen? Neem contact op met Studentenzaken (studentenzaken@artez.nl).

  Mocht je besluiten om toch te gaan reizen, controleer dan ook je verzekeringen, zoals bijvoorbeeld je ziektekosten, reis- en/of annuleringsverzekering. Misschien ben je niet verzekerd als je naar een land gaat met een oranje of rood reisadvies, of als je bij terugkomst Nederland niet in kan.

 • Als je voor het volgen van onderwijs moet reizen met het OV, dan valt dit onder noodzakelijke reizen. Onderzoeksactiviteiten vallen onder de aangescherpte regels. Voor onderzoek werk je in principe thuis.

Thuis studeren

 • ArtEZ werkt met Office 365. Office 365 biedt diverse mogelijkheden voor online documenten delen, samenwerken, videovergaderen, online lessen. Je vindt alle informatie, tutorials en praktische tips over thuis studeren hier:

  Direct naar tips en trucs Office 365

 • Wij informeren studenten en medewerkers regelmatig bij grote aanpassingen via deze website en via de mail. Houd dus je ArtEZ-mail goed in de gaten!

 • In een periode dat je veel thuis achter je computer zit, of op je smartphone, is het belangrijk goed op te blijven letten op je cyber security. Helaas zijn er al gevallen bekend van criminelen die misbruik maken van deze situatie. Daarom een belangrijke waarschuwing: KLIK NIET OP LINKS IN PHISHING E-MAILS! 
  Ken je de afzender van een e-mail niet? Wees dan voorzichtig. Klik nooit op links in phishing e-mails. Bij twijfel kan je de e-mail doorsturen naar ict@artez.nl Zij kijken er dan naar en geven advies.

ArtEZ en Corona

 • ArtEZ heeft een team geformeerd dat wekelijks meerdere malen afstemming heeft. Dit team kijkt niet alleen naar de situatie op dat moment, maar werkt ook verschillende scenario’s uit om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen.

 • ArtEZ volgt te allen tijde de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en Buitenlandse Zaken.