Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Corona: veelgestelde vragen voor studenten

Heb je vragen over corona in relatie tot je studie? Vanzelfsprekend kun je al je vragen kwijt binnen je opleiding. Hieronder beantwoorden we een aantal veel gestelde vragen, die voor velen van belang kunnen zijn.

Draag een mondkapje

Wij adviseren dringend om in de openbare ruimtes van onze gebouwen een mondkapje te dragen. Binnenkort wordt het dragen van een mondkapje in de publieke ruimtes in onderwijsinstellingen verplicht. 
Ga naar deze pagina voor meer informatie over de maatregelen bij ArtEZ.

Reisadvies

Als je voor het volgen van onderwijs moet reizen met het OV, dan valt dit onder noodzakelijke reizen. 
Onderzoeksactiviteiten vallen onder de aangescherpte regels. Voor onderzoek werk je in principe thuis.

Maximale groepsgrootte

De aangescherpte regels d.d. 28/9 voor wat betreft de maximale groepsgrootte van 30 gelden niet voor onderwijsactiviteiten. Ook niet voor onderwijsactiviteiten op externe locaties. 
Om het onderwijs met elkaar zo lang mogelijk door te kunnen laten gaan, is het weer duidelijk geworden, dat we daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheden en rol hebben. Blijf thuis met klachten, neem de 1,5 meter in acht etc. Het elkaar daarop aanspreken wordt steeds belangrijker; het hoort bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook dat ‘gewoon’ te laten worden. 

Corona flowchart

Heb je vragen over wat je moet doen bij een (mogelijke) besmetting van jezelf of een huisgenoot? We hebben alles overzichtelijk bij elkaar gezet op deze flowchart en op deze poster.

Vakantie

Ga nooit naar een oranje of rood gebied op vakantie. Kom je terug van vakantie, kijk dan goed naar de quarantaineregels.

Quarantaineregels

Als je vanuit een land met een hoog risico op besmetting naar Nederland komt, dan krijg je het zwaarwegende advies om, bij aankomst in Nederland, 10 dagen in quarantaine te gaan! Je hebt een verantwoordelijkheid richting andere studenten en medewerkers van ArtEZ. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je dit advies opvolgt. Je kunt via nederlandwereldwijd.nl opzoeken of dit advies ook voor jou geldt. Dit quarantaine-advies kan ook gelden voor studenten die vanuit Europese landen naar Nederland reizen. De situatie verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk dat je de actuele informatie goed blijft volgen. Heb je vragen? Stuur dan een email naar studentenzaken@artez.nl

Ga voor meer informatie over de coronamaatregelen in Nederland naar Rijksoverheid.

Onderwijs

 • Alle opleidingen werken hard aan digitale alternatieven voor het onderwijs. Waar dat mogelijk is, gaan de lessen door via internet. Je opleiding informeert je hierover en laat je weten wat er precies van je verwacht wordt.  

 • Omdat ArtEZ is gesloten door een overheidsmaatregel, gelden deze weken niet als verplichte aanwezigheid. Steeds meer lessen gaan online door. Voor deze lessen geldt wel een verplichte deelname die meetelt in de 80% aanwezigheidsplicht. Kan je om redenen die te maken hebben met het coronavirus of de maatregelen van de overheid, niet deelnemen aan de online lessen? Dan zal de examencommissie zich soepel opstellen. 

 • -Toetsen die online kunnen worden afgenomen, kunnen gewoon doorgaan. Als hier vragen over zijn, kan er contact opgenomen worden met de examencommissie van je opleiding.
  -De examencommissie wil het afnemen van toetsen zolang het onderwijs wordt gestoord door de corona-maatregelen, zoveel mogelijk faciliteren. Hieronder volgen de regels die van toepassing zijn.
  Lees hier de hele notitie.

 • Voor komend studiejaar is, alleen op individuele basis, studeren in het buitenland mogelijk. Hiervoor moet je goede afspraken maken met het hoofd van je opleiding, de afdeling Studentenzaken en de partnerinstelling of het stagebedrijf.
  Aanvragen voor de Erasmusbeurs voor aankomend semester lopen vooralsnog gewoon door.

 • De mediatheken zijn weer geopend. Bezoek is mogelijk met inachtneming van een paar richtlijnen. Kijk op onze website https://mediatheek.artez.nl  welke maatregelen jouw locatie heeft genomen om een veilige omgeving te garanderen. Al het door jou geleende materiaal is in ieder geval verlengd tot medio september. We rekenen geen boetes voor materiaal dat eerder ingeleverd had moeten worden. We houden je via diverse kanalen op de hoogte van tussentijdse wijzigingen, ook via onze website.

Geldzaken

 • Ja, ArtEZ verzorgt zo veel mogelijk van haar onderwijs online in plaats van fysiek. Dat kan helaas niet altijd. Om studenten tegemoet te komen heeft de overheid twee financiële compensatieregelingen opgesteld:

  a. een tegemoetkoming omdat je extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt
  Deze tegemoetkoming is voor studenten die in de maanden juli, augustus of september 2020 voor het laatst een basisbeurs of aanvullende beurs krijgen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.
  >> Ga voor meer informatie naar DUO.

  b. een financiële compensatie van het collegegeld bij afstudeervertraging
  Haal je tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 een hbo-diploma (ad, ba of ma)? Dan ontvang je in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van circa 3 maanden collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs komt dat neer op een eenmalige tegemoetkoming van € 535. Dit geldt ook voor (internationale) studenten die instellingscollegegeld betalen. De (financiële) afhandeling van deze compensatieregeling ligt in handen van DUO.
  >> Ga voor meer informatie naar DUO.

 • Kom je in financiële problemen en kun je je collegegeld niet meer betalen? Dan zijn er bij ArtEZ mogelijkheden om je te helpen. Ook zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld meer geld te lenen bij DUO. Daarnaast zijn de regels minder streng als je geld wilt bijverdienen naast je studiefinanciering. Maar ook als je bijbaan juist is weggevallen zijn er mogelijkheden om je te helpen. Voor EU-studenten die niet aan de 56-uurseis kunnen voldoen, zijn er ook mogelijkheden. Over al deze onderwerpen kun je hieronder meer informatie vinden.

 • ArtEZ wil studenten die in de problemen komen door de gevolgen van de coronamaatregelen, graag tegemoetkomen. Kom je financieel in de problemen? Is dat buiten jouw schuld én als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomen uit een bijbaan of het niet meer kunnen ontvangen van geld uit thuisland? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, gebruikmaken van het Studenten Support Fund. 

  a. het Studenten Support Fund
  Wil je gebruikmaken van het Studenten Support fund? Bekijk dan eerst via het stroomschema of je in aanmerking komt. Kom je in aanmerking voor het Studenten Support Fund? Download dan het aanvraagformulier. Stuur dit ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar supportfund@artez.nl. De nieuwe deadline voor aanvagen is
  25 augustus 2020.
  De beoordelingscommissie zal zich vervolgens buigen over de aanvraag en een advies uitbrengen. Het College van Bestuur zal dan, op basis van dit advies, de aanvraag beoordelen. We hopen dat er voldoende donaties binnen blijven komen zodat we periodieke uitbetalingsrondes kunnen doen.

  Waarom niet voor alle studenten één groot gebaar? Omdat studenten niet allemaal van deze regeling gebruik willen of hoeven te maken of omdat zij geen noodzaak zien hiervan gebruik te maken.

  Wil je zelf een bijdrage leveren aan het Studenten Support Fund? Ga dan naar de informatie onder "Hoe help ik een student in nood?".

  b. het opschorten van het innen van collegegeld
  Voor deze regeling kon je alleen een aanvraag doen in de maanden maart en april 2020. Dat betekent dat je voor deze regeling inmiddels geen aanvraag meer kunt indienen.

 • a. lening verhogen
  Als je nog niet maximaal leent, dan kun je (tijdelijk) je lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  Ga voor meer informatie naar DUO/lenen.

  b. aanvullende beurs aanvragen
  Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  Ga voor meer informatie naar DUO/aanvullende beurs of toelage.

  c. collegegeldkrediet aanvragen
  Studeer je aan een hbo of universiteit, dan kun je extra lenen om je collegegeld te betalen. Dit heet het collegegeldkrediet. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar.
  Ga voor meer informatie naar DUO/lenen.

 • a. Wil je extra bijverdienen naast je studiefinanciering?
  De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten. Sommige studenten werken in een cruciaal beroep vanwege de coronacrisis juist extra. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. Je mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering.
  Ga voor meer informatie naar DUO.

  b. Is (een deel van) je bijbaan weggevallen door de coronamaatregelen?
  Kom je in de financiële problemen omdat (een deel van ) je bijbaan wegvalt? En was je in loondienst? Dan kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering via het UWV.
  Ga voor meer informatie naar Rijksoverheid.

 • DUO gaat soepel om met de 56-uurseis, zolang de coronamaatregelen gelden. Kun je nu niet aan de 56-uurseis voldoen? Dan kijkt DUO naar de door jou gewerkte uren voor én na de maatregelen.
  Ga voor meer informatie naar DUO

Thuis studeren

 • ArtEZ werkt met Office 365. Office 365 biedt diverse mogelijkheden voor online documenten delen, samenwerken, videovergaderen, online lessen. Je vindt alle informatie, tutorials en praktische tips over thuis studeren hier:

  Direct naar tips en trucs Office 365

 • Wij informeren studenten en medewerkers regelmatig bij grote aanpassingen via deze website en via de mail. Houd dus je ArtEZ-mail goed in de gaten!

 • In een periode dat je veel thuis achter je computer zit, of op je smartphone, is het belangrijk goed op te blijven letten op je cyber security. Helaas zijn er al gevallen bekend van criminelen die misbruik maken van deze situatie. Daarom een belangrijke waarschuwing: KLIK NIET OP LINKS IN PHISHING E-MAILS! 
    Ken je de afzender van een e-mail niet? Wees dan voorzichtig. Klik nooit op links in phishing e-mails. Bij twijfel kan je de e-mail doorsturen naar ict@artez.nl Zij kijken er dan naar en geven advies.

ArtEZ en Corona

 • ArtEZ heeft een team geformeerd dat wekelijks meerdere malen afstemming heeft. Dit team kijkt niet alleen naar de situatie op dat moment, maar werkt ook verschillende scenario’s uit om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen.

 • ArtEZ volgt te allen tijde de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en Buitenlandse Zaken.