Theatervooropleiding Oost

Meer weten?

Meer weten?

Wil je meer weten over de toelating, het studieprogramma, kosten en de docenten?

Kijk op theatervooropleidingoost.nl.

* Je kunt ook via de landelijke oriëntatiecursus Theater-scholen Nederland (LOT) een cursus volgen om je te oriënteren op het theateronderwijs in Nederland.