Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Alle opleidingen
Menu Technologie toepassen in muziekonderwijs
Alle opleidingen   Technologie toepassen in muziekonderwijs
Technologie in muziek, foto Christein van Huffen
Technologie in muziek, foto Christein van Huffen

Technologie toepassen in muziekonderwijs

 • Cursus
 • 5 bijeenkomsten
 • Nederlands
 • Enschede
 • Online

In de basiscursus Technologie toepassen in Muziekonderwijs (TTiM), speciaal gericht op muziekdocenten, leer je hoe je jouw muzieklessen kunt verrijken met digitale technologie. Je krijgt verschillende handvatten aangereikt om vanuit allerlei invalshoeken te onderzoeken hoe je uiteenlopende technologie kunt inzetten voor “beter” muziekonderwijs voor je leerlingen. De lessen worden aangeboden door ArtEZ Conservatorium Enschede.

Ontdek meer

Technologie toepassen in muziekonderwijs

Technologie voor “beter” muziekonderwijs

In het muziekonderwijs kun je tegenwoordig niet meer zonder technologie. Als muziekdocent heb je de prachtige taak om leerlingen te leren over allerlei aspecten van muziek. Die muziek heeft zich in de afgelopen eeuwen ontwikkelt met, van, door en dankzij technologie. Waar de technologie aanvankelijk vooral een akoestische of mechanische technologie was, is dat sinds de vorige eeuw ook steeds meer een elektronische en digitale technologie. Bij de basiscursus TTiM ligt de nadruk op digitale technologie, al zul je merken dat de manier waarop je die technologie inzet om je muziekonderwijs te verrijken best lijkt op de didactiek/methodiek die je al kent van muziekonderwijs zonder digitale technologie.

Omdat elektronische en digitale technologie zo verweven is met de muzikale wereld die leerlingen voortdurend in hun leefwereld ervaren, moet dat onderdeel zijn van het huidige muziekonderwijs. Niet voor niets is de syllabus herzien en uitgebreid met termen die te maken hebben met opname- en productietechnieken of die voortkomen uit elektronische- en digitale muziekpraktijken. En niet voor niets hebben de opleidingen een groeiende aandacht voor technologie-verrijkt muziekonderwijs. In de opleiding Docent Muziek van ArtEZ Conservatorium Enschede wordt dat zelfs structureel aangepakt met wekelijks lessen.

Toch is voor veel muziekdocenten de drempel om met elektronische en digitale technologie aan de slag te gaan groot. En dat is ook niet vreemd, want veel muziekdocenten zijn er niet in opgeleid. Daarnaast zijn er allerlei factoren die invloed uitoefenen op het al dan niet daadwerkelijk gebruiken van technologie in je muziekles. Bijvoorbeeld in hoeverre je collega’s technologie inzetten, je gebruiksgemak ervaart en je succesvolle voorbeelden van technologie-verrijkt muziekonderwijs kent. Het helpt bovendien niet als de faciliteiten, zoals ontwikkelingstijd en de ICT-infrastructuur niet op orde zijn.

Met de basiscursus TTiM verlagen we de drempel om met technologie in je klas aan de slag te gaan. Daarbij staat de vraag hoe je technologie in je muziekles zo toepast dat het goed muziekonderwijs wordt steeds centraal. Andere vragen waar je antwoorden op krijgt: Waar moet je beginnen? Wat heb je daarvoor nodig. Wat moet je weten en kunnen? Wat doe je zonder middelen? Hoe voorkom je dat een app of tool geen eenmalig ding blijft. Daarbij word je voortdurend uitgenodigd om een koppeling te maken met jouw eigen lessituatie. De basiscursus TTiM is praktijk gericht. Het biedt een combinatie van theorie, veel praktische voorbeelden en het zelf toepassen van de theorie in je muziekonderwijs.

Let op! Deze cursus gaat niet over hoe je specifieke apps of tools moet bedienen, dus hoe de knoppen werken, maar om implementeren van die apps en tools, waarbij je die vaardigheden kunt benutten. Het leren kennen van de technologie is echter wel een belangrijke stap om te komen tot technologie-verrijkt muziekonderwijs. Daarom is het slim om hier ook voldoende tijd voor vrij te maken.

Bijeenkomsten

Hieronder staat een overzicht van de planning van de bijeenkomsten (datums nog onder voorbehoud). Mocht je niet op de maandagavonden kunnen, maar je zou wel op een andere avond willen deelnemen, dan kun je dat in het aanmeldformulier aangeven. Bij voldoende interesse kunnen we dan een extra cursus organiseren.

 • Maandag 11 maart 2024, 19.00u – 20.00u:
  Korte kennismaking (online)

Je maakt kennis met de andere cursisten en de docent en krijgt een toelichting op de inhoud van de cursus.

 • Zaterdag 16 maart 2024, 12.30u – 15.00u: Verdiepende kennismaking (op locatie)

Je gaat werken met uiteenlopende technologie en onderzoekt welke kansen ze bieden voor technologie-verrijkt muziekonderwijs.
Let op! Deze bijeenkomst is op ArtEZ Conservatorium, Van Essengaarde 10 in Enschede (inloop met koffie/thee vanaf 12.00 uur).

 • Maandag 25 maart 2024, 19.00u – 20.30u:
  Technologie in je lokaal (online)

Je leert hoe je het werken met technologie in de klas kunt organiseren, wat daarvoor nodig is en waarom het belangrijk is om dit goed te doen. 

 • Maandag 8 april 2024, 19.00u – 20.30u:
  Leerlingen en technologie (online)

Je leert hoe je jouw leerlingen leert werken met technologie.

 • Maandag 22 april 2024, 19.00u – 20.30u:
  Leren dankzij technologie (online)

Je leert hoe je technologie adequaat inzet voor het leren.

 • Maandag 13 mei 2024, 19.00u – 20.30u:
  Technologie als middel? (online)

Je leert hoe je kunt voorkomen dat een tool enkel een one-trick-pony blijft.


De bijeenkomsten starten veelal vanuit een theoretisch kader dat wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden. Elke sessie wordt voorbereid door een praktische opdracht, bijvoorbeeld een inventarisatie van technologie in de eigen onderwijspraktijk of het ontwerpen en uitvoeren van een les(onderdeel) met technologie. Belangrijk onderdeel van elke sessie is de vertaling van de aangereikte theorie en voorbeelden naar het toepassen in de eigen muziekonderwijspraktijk.

 

Deelname en kosten

De kosten voor de cursus bedragen €350,- 

De groepsgrootte is 5 - 10 deelnemers (bij minder dan 5 deelnemers zoeken we een ander moment, bij voldoende aanmeldingen plannen we een extra cursus).

Selectie voor deelname is op volgorde van aanmelding. Als je bent geselecteerd om deel te nemen krijg je een link om de cursus online te betalen. Indien je een factuur wilt, kun je dat bij aanmelding aangeven.

Vragen over de basiscursus TTiM kun je per mail richten aan de coördinator en docent van deze cursus:
Benno Spieker - b.spieker@artez.nl

Aanmelden kan tot 29 februari 2024 via het online aanmeldformulier.