Product Design

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Art & Design.

Toelating

ArtEZ zoekt binnen de opleiding Vormgeving voor de studie Product Design in Arnhem ondernemende studenten met een onderzoekende en kritische blik die leren door te doen. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Product Design

Studenten die per studiejaar 2016-2017 aan hun propedeuse Product Design beginnen, krijgen Engelstalig onderwijs. Studiemateriaal blijft in het Nederlands beschikbaar en voor Nederlandstalige studenten bestaat de mogelijkheid het toelatingsexamen en later de toetsen in het Nederlands te maken.

 • Vwo, havo of mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Voor deze Engelstalige studie gelden taaleisen
 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in je studie te slagen.

Om toegelaten te worden tot de studie Product Design vinden we het belangrijk dat je beschikt over:

 • Een grote interesse in het vakgebied product design.
 • Een goed portfolio dat je denken en creativiteit weergeeft.
 • Een open studiehouding.
 • De capaciteit om goed zelfstandig en in teams te kunnen werken.

We toetsen:

 • Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.
 • Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en toont daadkracht en discipline.
 • Je vermogen tot kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en voor het vakgebied.

Portfolio en thuisopdracht

Om toegelaten te worden tot de studie vinden we het belangrijk dat je werk laat zien dat je de afgelopen drie jaar thuis of op school hebt gemaakt. Je portfolio kan je zelf indelen met divers werk. Dit kan zowel vlak als ruimtelijk werk zijn. Bijvoorbeeld tekeningen, fotoseries, product modellen, krantenartikelen, grafisch werk, et cetera. Neem werk mee dat een representatief beeld geeft van je creatieve activiteiten en waar jij door wordt geinspireerd. Vergeet niet schetsen er in te verwerken die inzicht geven in het maakproces.

Daarnaast maak je voor het toelatingsexamen een thuisopdracht, die zal worden besproken op de toelatingsdag. Na aanmelding via Studielink krijg je informatie over de datum waarop je op de academie wordt verwacht. Ook krijg je de thuisopdrachten van de studie en een vragenformulier (cv) thuisgestuurd.

Toelatingsexamen

De toelatingsdag voor Product Design bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Je werkt gedurende een dagdeel aan een opdracht.
 • Je voert een gesprek met leden van de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit docenten en studenten van Product Design. Tijdens het gesprek leg je de thuisopdrachten voor, die je bij aanmelding toegestuurd hebt gekregen en een portfolio van je vrije werk. Je licht dit toe en vertelt over de ideeën achter je werk. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces.

De toelatingscommissie waarmee je het gesprek voert, adviseert de examencommissie die bepaalt of je wel of niet wordt toegelaten.

Toelatingsdata

14 februari 2019
28 maart 2019
16 mei 2019

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. Een positieve toelating is alleen geldig voor de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een studie of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.