Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Architectuur
Menu Architectuur

Programma

Programma

Tijdens de minor Architectuur werk je aan een aantal architectonische ontwerpopgaven. De nadruk ligt hierbij op de vorming van een concept en het uitwerken ervan. Het programma van eisen en de locatie waarvoor je ontwerpt, spelen een belangrijke rol in de vorming van het ruimtelijk concept. Bij de verdere uitwerking ervan gaat het om het oplossen van praktische gebruiksvoorwaarden en van bouwkundige randvoorwaarden op hoofdlijnen. Daarnaast staat het bewust leren kijken en het bewust worden van de verschillende vaardigheden en factoren tijdens het ontwerpproces centraal.

In de minor wordt het ontwerpproces inzichtelijk gemaakt en is er veel aandacht voor het ontwikkelen van tekenvaardigheid, het verbeeldend uitdrukken en helder presenteren. De interactie tussen de diverse vakgebieden is een belangrijke pijler. 

Vakken en docenten

 • Docenten: Hayke Zweede en Seth de Rooij 
   
  Een gebouw ontwerpen is een zeer complexe opgave waarbij vele esthetische en functionele facetten bij elkaar komen. Daarnaast beslaat het een heel breed spectrum van grote stedenbouwkundige schaal tot de kleine schaal van bijvoorbeeld een op maat ontworpen deurklink. Dit alles vraagt een groot vakmanschap. 

  In het vak architectonisch ontwerpen wordt middels het maken van ruimtelijke modellen en het gezamenlijk bespreken daarvan gewerkt aan het ontwikkelen van de nodige vaardigheden. Je leert een eigen visie ontwikkelen en deze ook met goede argumenten te presenteren. met goede argumenten leren presenteren. 

 • Docent: Peter Elgersma 

  Het vak Architectuurbeschouwing geeft je middelen en methoden om gebouwen systematisch te onderzoeken. Architectuur wordt geanalyseerd, onderling vergeleken en ingebed in een historische en theoretische context. De opgedane vaardigheden kunnen helpen om kennis op te doen uit de gebouwde omgeving, deze te duiden en er een mening over te vormen; maar ook om eigen ontwerpen kritisch tegen het licht te houden. 

 • Docenten: José Smits-Bastiaanssen en Linda Swaap 

  In een aantal lessen maak je kennis met basisprincipes van het grafisch ontwerp. Begrippen zoals typografie, stramien, compositie, lay-out komen aan de orde. Je leert de beginselen van In Design en bent in staat om je eigen presentaties dusdanig vorm te geven zodat inhoud en vorm in evenwicht zijn. 

 • Docenten: Paulien Heemskerk en Christiaan de Bruijne 

  Ruimte ontwerpen en beleven van binnenuit is het thema bij interieurarchitectuur. Aan de hand van ontwerpoefeningen op het gebied van ritme, kleur, licht en materiaal wordt gewerkt een interieuropgave. Het eindresultaat bestaat uit technische tekeningen, visuals, kleur- en materiaalstaat en -belangrijkste onderdeel- een presentatiemaquette. 

 • Docenten: Kees Zoon en Ed Joosting Bunk 

  Context laat je kennismaken met landschapsarchitectuur en stedenbouw, de organisatie van de onbebouwde en bebouwde ruimte. Door middel van een aantal realistische oefeningen leer je professioneel observeren, analyseren, een mening vormen en ga je begrijpen wat het betekent om als vormgever in te grijpen in bestaande stedelijke en landschappelijke gebieden. Je gaat beseffen wat het betekent om een integraal plan te maken vanuit alle daarbij benodigde ingrediënten.

  Vanuit de analyse van diverse ruimte-typologieën maak je kennis met de middelen die je als ruimtelijk vormgever hierbij kunt gebruiken om nieuwe ontwikkelingen gestalte te geven. Uiteindelijk maak je een stedenbouwkundig ontwerp in nauwe samenhang en relatie met de inrichting van de directe omgeving. Gedurende dit proces ontdek je de interactie tussen de diverse vakgebieden, het belang van de context waarbinnen je opereert en ontwikkel je je tekenvaardigheid. Het lukt je om je verbeeldend uit te drukken en te presenteren. 

Les bij de master Architectuur I foto Sanne Zurné