Illustration Design

Visie

Dit is wie ik ben.
Dit is wat ik maak
en hier sta ik voor.

 

Individueel Onderzoek

Visie

Tijdens de studie Illustration Design in Zwolle ontwikkelt de student zich tot een illustrator met een specifiek eigen beeldattitude, waarbij het vermogen van de student tot interpretatie en uitwerking van een gegeven opdracht of vraag altijd start bij de persoonlijke beleving en kijkwijze.

Illustratie: Wat zie je nou echt?
Illustratie: Wat zie je nou echt?

Ontwikkelingen in Illustration Design

Het vakgebied is continu aan verandering onderhevig door alle nieuwe technologische toepassingen (zoals bijvoorbeeld websites en apps) en nieuwe samenwerkingsverbanden. Illustration Design combineert deze vernieuwingen met de oude waarden van het vak, zoals het vertellen van verhalen, de ambacht en het maken van authentiek beeld. Je wordt uitgedaagd de ontwikkelingen kritisch te volgen en/of te gebruiken en daarbij te vertrouwen op je eigen inspiratiebron en verhaal.

Autonome illustrator

We leiden eigenzinnige illustratoren op, die zich open en betrokken verhouden tot deze snel veranderende wereld, die zij verrijken met nieuwe verhalen en betekenissen. Tijdens de studie ontwikkel je een geheel eigen beeldattitude, waarbij je vermogen tot interpretatie en uitwerking van een gegeven opdracht of vraag áltijd start bij de persoonlijke beleving en kijkwijze. De studie hecht veel waarde aan de communicatieve kracht van beeld met de eigen bron als inspiratie. Autonomie is dan ook de Zwolse signatuur.

Individueel Onderzoek

De studie Illustration Design kenmerkt zich ook door de tijd en ruimte die ze geeft aan het Individueel Onderzoek van de student. Dit onderzoek is erop gericht inzicht te geven in het vakgebied en in de eigen talenten en (media)voorkeuren. Het Individueel Onderzoek mondt uiteindelijk uit in het examen, waarbij je met je afstudeerwerk, stage en scriptie laat zien: ‘dit is wie ik ben’, ‘dit is wat ik maak’ en ‘hier sta ik voor.’

Eigen niche als illustrator

Deze benadering van het vak betekent dat je je studie, en later je vak, met een volledige toewijding aangaat.
Uit de diversiteit van het werk blijkt dat onze oud-studenten een zeer eigen handschrift of beeldtaal hebben ontwikkeld en in staat zijn op inventieve en ondernemende wijze een markt voor zichzelf te creëren.