Graphic Design

Visie

"(...)
hope the voyage is a long one,
full of adventure, full of discovery."

C.P. Cavafy (1863-1933)
Dichter

Visie

Binnen de studie Graphic Design in Zwolle ligt de focus altijd op de vraag: welke betekenis heeft mijn grafisch ontwerp?

Krachtige grafische ontwerpen

Wie kiest voor Graphic Design Zwolle, kiest voor het ontwerpen met betekenis. Hoe communiceren mensen? Hoe wordt beeld geïnterpreteerd? Welke reacties of handelingen kan beeld oproepen? Is die reactie cultuurgerelateerd? Daarom wordt binnen deze studie vormgeving gecombineerd met onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Antwoorden op deze vragen zijn van betekenis voor het werk dat je maakt. Deze kennis is essentieel. Een grafisch ontwerp is immers een krachtig communicatiemiddel.

Ontwerpen met betekenis

Door technische innovaties hebben we een breed scala aan mogelijkheden waarmee wij ons in woord, beeld en geluid kunnen uitdrukken. Deze ontwikkelingen hebben de manier waarop we communiceren sterk veranderd. Ook de behoefte aan een communicatieve identiteit verandert mee. Dit is van invloed op het gedrag van mensen en daardoor dus ook op de context van het vak grafisch ontwerpen. De focus ligt daarom altijd op de vraag: welke betekenis heeft mijn ontwerp?

Autonome grafische vormgeving

We hechten veel belang aan oorspronkelijke ideeën, bij ons vinden studenten inspiratie in zichzelf. We zien liever autonoom dan trendvolgend werk, of werk volgens een bepaalde ‘school’. Autonomie is dan ook kenmerkend voor de studie Graphic Design in Zwolle.