Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

APRIA gecureerd door Marlies Visser

  • Onderzoek

APRIA (ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts) heeft Marlies Visser, hoofd Illustration Design van ArtEZ, uitgenodigd om een selectie te maken uit de archieven van APRIA.

APRIA gecureerd door Marlies Visser

Visser heeft artikelen gekozen die voortborduren op vier onderwerpen die volgens haar belangrijk zijn in Illustration Design: belichaamde ervaring, de relatie tussen kunstenaar en subject, filosofische verbinding met kunst via het 'thema' waarneming en tenslotte de rol van kunst en klimaatactivisme.

Visser legt uit: "Binnen Illustration Design wordt aandacht besteed aan beelden die zich richten op zowel persoonlijke als maatschappelijke onderwerpen. Een goede illustratie betrekt het publiek op meerdere niveaus door het onderwerp op een grensverleggende manier te benaderen en door een balans te bewaren tussen originaliteit en herkenbaarheid in vorm en stijl. Beelden kunnen commentaar geven of reflecteren en op een verantwoorde manier communiceren."

Bekijk de selectie op de website van APRIA, apria.artez.nl, of door op onderstaande knop te klikken. 

APRIA curated by Marlies Visser

APRIA (ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts) is een digitaal platform dat een open-access, peer-reviewed tijdschrift (APRIA journal) samenstelt en het nieuwste kunstonderzoek van ArtEZ voor het voetlicht brengt. Het APRIA platform publiceert ook spraakmakende essays, beeld- en geluidsbijdragen die kunst en kunstinterventies in relatie tot wetenschap en maatschappij onderzoeken. Een jaarlijkse Open Call moedigt studenten, kunstenaars en onderzoekers verbonden aan ArtEZ aan om hun eigen bijdragen in te dienen. APRIA is een initiatief van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ Press en ArtEZ studium generale.