Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Open Call APRIA: Hoe creëren, delen en gebruiken we kennis?

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen
  • Onderzoek

Het ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts (APRIA) biedt ArtEZ-studenten de kans om hun onderzoek professioneel te laten redigeren en publiceren. APRIA is hiervoor op zoek naar creatief onderzoek (academisch, artistiek of procesmatig) dat gaat over hoe kennis wordt gecreëerd, gedeeld en gebruikt. Het kan een onderzoek in tekstvorm zijn, maar ook beeldessays, film- en geluidsbijdragen zijn welkom.

Open dag Arnhem 2019

Hoe creëren, delen en gebruiken we kennis?
Met deze derde Open Call wil APRIA onderzoeken hoe kennis wordt gecreëerd, gedeeld en gebruikt. Informatie verspreidt zich immers sneller dan ooit tevoren. Tegelijkertijd wordt overal, van universiteitscampussen tot redacties, steeds vaker de vraag gesteld hoe die kennis wordt geproduceerd. Tegen de achtergrond van fake news, ongekende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid en de wereldwijde gevolgen van Covid-19, is het absoluut noodzakelijk om te streven naar manieren om kennis te delen die geschikt zijn voor diverse en veelzijdige stemmen.

Wat zijn de dominante structuren en gevestigde manieren om kennis op te bouwen en te delen? Wat wordt niet overwogen? En welke verhalen worden genegeerd? Welke structuren en methoden van kennisdeling zijn meer bevoorrecht dan andere? Wie schrijft betekenis en wiens wijsheid wordt gewist? Wie bepaalt wat als kennis geldt en wie er toegang toe krijgt?

ArtEZ student? Zo doe je mee!
De deadline voor inzending naar contactapria@artez.nl is 10 januari 2022. De bijdrage wordt beoordeeld door de APRIA platform Raad van Advies, die een selectie maakt voor publicatie op basis van de APRIA-criteria en de bijdrage aan het onderwerp. Geselecteerde inzendingen worden professioneel geredigeerd en gepubliceerd op het APRIA platform.

Lees meer over deze Open Call en hoe je een bijdrage kunt indienen op de APRIA website.

Inspriratie nodig?
Bekijk de andere onderzoeken die binnen ArtEZ worden gedaan.