Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Onderzoek

 

Wat werkt wel en wat werkt niet in het onderwijs over ondernemerschap op ArtEZ? In 2017 zijn we begonnen met de stand van zaken van dit onderwijs bij ArtEZ in kaart te brengen. 

Als het gaat om agenderen van ‘ondernemerschap’ binnen het onderwijs heeft het kunstonderwijs een extra uitdaging. ‘Ondernemerschap’ is niet alleen één van de acht competenties van het maatschappij brede ‘Life Long Learning’-concept. ‘Ondernemerschap’ is in het kunstenveld ook geïntroduceerd als oplossing voor financieringsvraagstukken in deze sector en om de relatief hoge werkloosheid en het lage inkomensniveau onder kunstenaars te bestrijden. Ook ArtEZ heeft ‘ondernemerschap’ tot verplicht onderdeel van het curriculum van alle 31 bacheloropleidingen gemaakt. Het ArtEZ Business Centre (ABC) heeft in 2017 de stand van zaken van het ‘onderwijs over ondernemerschap’ onder de 31bacheloropleidingen van ArtEZ geïnventariseerd. Hiervoor hebben we alle hoofden van de opleidingen geïnterviewd. De vragen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief gesteld. Onze inventarisatie hebben we in de context van bestaande literatuur over ondernemerschapsonderwijs geplaatst. In dit artikel bespreken we de resultaten en onze inzichten. Onze belangrijkste conclusie is dat alle opleidingen op hun eigen manier waardevolle programma’s en projecten hebben ontwikkeld.

Naar aanleiding van deze inzichten wil het ABC de komende jaren investeren in het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis over ondernemerschap in het kunstonderwijs.

Lees hier ons onderzoek

Lees hier ons artikel over dit onderzoek in het digitale tijdschrift OnderwijsInnovatie; 'Nut en noodzaak van ondernemerschap in het kunstonderwijs'

We doen nu onderzoek naar de opleidingen van ArtEZ die volgens de Kunstenmonitor goed scoren op het voorbereiden van studenten op ondernemerschap en de zakelijke kant van het beroep. Wat doen zij precies anders dan de opleidingen die minder goed scoren?
Wil je ook betrokken worden in dit onderzoek of ben je op zoek naar artikelen over dit onderwerp? Heb je een andere vraag over onderzoek over ondernemerschap in het onderwijs. Neem dan contact met ons op. 

ArtEZ Finals, 2019