Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

FAQ Corona

Veelgestelde vragen rondom corona voor alumni en zzp'ers

FAQ Corona

Arnhem voucher

Arnhemse zzp’ers en kleine ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen bij de gemeente een voucher van 500 euro aanvragen. De aanvraag kan vanaf 1 november 2021 ingediend worden. De regeling duurt tot uiterlijk 31 december 2022 maar 'op is op' want er is een subsidieplafond.

TOZO 3

Tot 1 oktober 2020 kan je Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kan je de Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kan je een verkort aanvraagformulier indienen zodra je woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

Wat veranderd er? Er komt een vermogenstoets. Heb je een vermogen boven de € 46.520 dan kom je niet in aanmerking voor Tozo 3. Niet alles wordt meegerekend aan het vermogen, bv een eigen woning en apparatuur van de onderneming blijven buiten beschouwing.

Lening
Het is nog steeds mogelijk om een bedrijfskrediet te krijgen via Tozo 3. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid

Waar vind ik tips over juridische of financiële gevolgen als zelfstandige in de cultuursector?

De Kunstenbond heeft een leidraad opgesteld die via deze link te vinden is.

Hoe breng ik mijn artistieke product nu bij mijn publiek?

Nu het publiek voorstellingen en tentoonstellingen niet meer fysiek kan bezoeken, ontstaan in rap tempo allerlei online initiatieven: van streamingdiensten tot het ontsluiten van digitale archieven. Denk daarbij goed na welke optie het beste bij je praktijk aansluit. Gebruik daarbij het overzicht van Cultuur+Ondernemen over digitale verdienmodellen

Breng in kaart hoe je er financieel voor staat

Omzet die per direct wegvalt: velen hebben er op dit moment mee te maken. En het is nog onduidelijk wanneer activiteiten weer op volle toeren kunnen draaien. Een realistische blik op de financiële toekomst is nu extra belangrijk. Die helpt beter te kunnen reageren op acute dreigingen of dreigingen op langere termijn. Met dit stappenplan van Cultuur+Ondernemenkrijg je zicht op de financiële situatie

Online werk tonen en verdienen

Er is nu veel aandacht voor het op verschillende manieren tonen van verhalen en artistiek werk online. Op deze pagina laat DEN (kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector) zien hoe je je werk digitaal kunt tonen. In sommige van die voorbeelden laten makers ook zien hoe ze daar geld mee verdienen.

Overzicht van online culturele initiatieven

De Boekmanstichting zet in een apart overzicht de komende tijd verschillende initiatieven voor je op een rij. In dit overzicht nemen ze nieuwe initiatieven op van culturele organisaties en makers die in deze tijd waarin fysiek contact niet mogelijk is, hun publiek toch digitaal door deze moeilijke periode heen willen helpen.

Waar kan ik mijn gemiste inkomsten of financiële schade melden?

Voor het bepalen van de noodzakelijke steun is het essentieel dat de sector informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken. Dat kan via verschillende meldpunten, zoals:
Kunstenbond (voor zzp'ers)
Boekmanstichting (algemene survey)
Cultuurconnectie (kunst- en cultuureducatie)
Popcoalitie
KNMO
Koornetwerk Nederland
LKCA (voor amateurkunstprojecten)

Platform BK lanceerde een enquête om de verloren inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers in kaart te brengen, deze is al bijna 700 keer ingevuld. De enquête is inmiddels gesloten.

Zzp'er in de cultuursector: lees hier alle informatie over de TOZO-regeling per 1 juni

Zzp'ers in de culturele sector die in de knel komen, kunnen bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Inmiddels is bekend geworden dat de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Lees in dit artikel meer informatie.

Waar kan ik een beroep doen op de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers?

Zzp’ers in de culturele sector kunnen gebruikmaken van de TOZO (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers). Dit is een aanvulling van inkomsten tot 1500 euro per maand voor drie maanden. We raden je aan zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij je gemeente.

Arnhem 
Arnhemse ondernemers (met DigiD) kunnen vanaf heden uitstel van gemeentelijke belastingen aanvragen. Dit geldt ook voor zzp'ers, ondernemers in de kunst- en cultuursector, stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ga naar de de informatie over uitstel van de gemeente Arnhem

Aanvraag TOZO: https://www.arnhem.nl/Ondernemers/Financi_n/Extra_tijdelijke_ondersteuning_voor_zelfstandigen

Zwolle
Ga voor meer informatie naar informatie voor ondernemers op de website van de gemeente.
Aanvraag TOZO: https://www.zwolle.nl/ondernemen/tijdelijke-ondersteuning-voor-zpers-en-zzpers

Enschede
Ga voor meer informatie naar informatie voor werkgevers en ondernemers op de website van de gemeente. 
Aanvraag TOZO: https://corona.rozgroep.nl

En verder:

Bekijk op de website van de KvK alle mogelijke regelingen voor jou als zzp’er.

Meer informatie van de overheid vind je hier.

Internationale culturele samenwerking - COVID-19 Helpdesk
Bij DutchCulture centre for international cooperation's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie, advies en Q&A's, gerangschikt per land en discipline. Lees hier meer over afspraken en contracten, mobiliteit, financiering en subsidies.

Kunsten ’92: Wat kun je nu doen?
Op deze pagina houdt Kunsten ‘92 bij wat culturele instellingen en makers nu kunnen doen om te zorgen dat ze deze moeilijke periode door komen.

Creatieve Coalitie
36 organisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector. Lees hier hun selectie belangrijkste informatiebronnen en een serie artikelen van leden van de Creatieve Coalitie.

Onderzoek gevolgen coronarichtlijnen en protocollen
Koepels, belangenorganisaties, provinciale instellingen en andere spannen zich in om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen en te verbeteren.
Op initiatief van Koornetwerk Nederland, KNMO, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA worden de gevolgen voor de langere termijn in kaart brengen met de bijgevoegde enquête.