Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Veelgestelde vragen voor medewerkers

Op deze pagina vind je de antwoorden op veel gestelde vragen. Deze pagina wordt voortdurend geupdate.

Update 09-07-2020 I 15:55

Direct naar P&O vragen

Vragen start studiejaar 2020-2021

Kunnen studieonderdelen uit studiejaar 2019-2020 met terugwerkende kracht binnen dit studiejaar worden afgerond na 31 augustus 2020?

Nee. Het studiejaar 2019-2020 eindigt op 31 augustus 2020. Het is niet mogelijk om daarna nog resultaten te verwerken binnen het studiejaar 2019-2020.

Hoe moet er worden omgegaan met studieonderdelen uit studiejaar 2019-2020 die door het coronavirus niet afgerond kunnen worden voor 31 augustus 2020?

Hierbij is het van belang om onderscheid te maken tussen onderwijs en toetsing.

a. Onderwijs

Als het onderwijs van een studieonderdeel deels of in zijn geheel niet is aangeboden door het coronavirus dan moet dit in studiejaar 2020-2021 worden ingehaald.

Daarvoor is geen standaard ArtEZ oplossing. Dit zal maatwerk zijn per opleiding.

Het is daarbij van belang om de studeerbaarheid voor de studenten te bewaken. Het inhalen van onderwijs mag niet ten koste gaan van de studiebaarheid van het regulier geprogrammeerd onderwijs.

De student behoudt het recht op een toets en een herkansing binnen het studiejaar (zie: Uitzonderingsnotitie“ nr 1 van 27-3-20 van de Examencommissie en Onderwijs & Kwaliteit in verband met toetsen in de corona-periode).

b. Toetsing

Als (alleen) de toetsing van een studieonderdeel niet is aangeboden door het coronavirus dan moet dit in studiejaar 2020-2021 alsnog worden ingehaald. De student behoudt het recht op een toets en een herkansing binnen het studiejaar (zie: Uitzonderingsnotitie“ nr 1 van 27-3-20 van de Examencommissie en Onderwijs & Kwaliteit in verband met toetsen in de corona-periode).

Daarvoor zijn twee opties:

  1. De toets (en eventuele herkansing) wordt aangeboden aan de student gedurende het studiejaar 2020-2021 en het resultaat valt dan officieel dus ook in studiejaar 2020-2021.
  2. Er kan mogelijk gebruik worden gemaakt van progressief toetsen. Dat zou kunnen wanneer in studiejaar 2020-2021 een opvolgend studieonderdeel wordt aangeboden van het studieonderdeel dat in 2019-2020 door corona niet is afgerond. In dat geval zou met het behalen van het studieonderdeel uit 2020-2021 ook het studieonderdeel uit 2019-2020 afgesloten kunnen worden. Voor progressief toetsen is een beleidsregel opgesteld door de Examencommissie, deze beleidsregel is leidend (zie: BELEIDSREGEL nr. 170411b van 11 april 2011 inzake PROGRESSIEVE TENTAMENS Herziene versie van 5 maart 2020). Progressieve studieonderdelen moeten zijn aangemerkt in het onderwijs- en toetsprogramma bij de OER. 

Moeten afstuderende studenten die nog een deel van hun afstuderen moet inhalen zich (her)inschrijven?

Ja. Deze studenten moeten zich inschrijven om onderwijs te kunnen volgen en/of toetsen af te kunnen leggen. Als een student niet ingeschreven is bij een opleiding, kan hij/zij niet bij ons afstuderen.

Worden deze afstuderende studenten financieel gecompenseerd?

Ja. De afstuderende studenten worden financieel gecompenseerd door de overheid. Alle info daarover is hier te vinden: https://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp.

Moeten studenten die willen stoppen met de studie maar nog wel onderdelen willen afronden uit studiejaar 2019-2020 die door het coronavirus niet zijn afgerond zich opnieuw inschrijven?

Ja. Ook voor deze specifieke groep studenten geldt dat zij zich moeten inschrijven om onderwijs te kunnen volgen en/of toetsen af te kunnen leggen. Een student kan zich na het afronden van het studieonderdeel wel uitschrijven om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken.


Onderwijs vragen

Hoe help ik een student in nood?

Met het Student Support Fonds willen we een bescheiden, maar zeer belangrijk bedrag geven om de acute financiële nood van - vooral internationale - studenten te verlichten. Zonder jouw bijdrage is dat echter onmogelijk! Doneren kan via deze link, vul een bedrag in en kies Betaling starten. 

Meer over Student Support Fonds

Als veel contactberoepen weer mogen opstarten, kunnen opleidingen als dans en theater dan ook weer van start?

Nee, vanaf 11 mei (stap 1) mogen alleen kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en fysiotherapeuten weer op afspraak werken. Er is geen uitzondering gemaakt voor het hoger onderwijs.

Mag ik vanaf 1 juni ook weer studenten lesgeven als de groep kleiner is dan 30 personen?

Nee,  de richtlijn vanaf 1 juni (stap 2) is niet van toepassing op het hoger onderwijs, maar op horeca en culturele instellingen zoals musea, bioscopen en theaters. Wij mogen dus ook nog geen voorstellingen, exposities of concerten houden voor een klein publiek. Dit heeft onder andere te maken op de verwachte druk op het ov.

Hoe wordt omgegaan met toetsen? 

Toetsen die online kunnen worden afgenomen, kunnen gewoon doorgaan. Twijfel je of heb je hier vragen over, neem dan direct contact op met de examencommissie. 

Kunnen toelatingsexamens of audities online doorgaan? 

Iedere opleiding bepaalt zelf of de toelatingen online kunnen plaats vinden en of deze op eerder vastgestelde tijden door kunnen gaan. Procedures en afspraken die normaal gelden, blijven geldig. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de examencommissie. 

Hoe wordt omgegaan met het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS)? 

Eerstejaars studenten aan een bacheloropleiding met onvoldoende studievoortgang krijgen dit jaar geen Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS). Ze mogen gewoon doorstuderen in het tweede studiejaar. In het tweede studiejaar kunnen ze alsnog een BAS krijgen. We raden ze aan op bij het vooruitzicht van onvoldoende voortgang de studie tijdig te staken. En dit te overleggen met hun SLB’er of decaan. 

Zijn RE:LINK en het ASP gewoon bereikbaar voor gesprekken en ondersteuning? 

Ja.  In Zwolle kunnen studenten gewoon terecht bij RE:LINK. Pastor Martin Jans is bereikbaar. Kijk op de website voor actuele informatie. 
In Arnhem kunnen studenten gewoon terecht bij het Arnhem Student Point. De activiteiten gaan niet door, maar Iris Springvloet kan wel een persoonlijke afspraak met je maken voor een telefonisch gesprek. Kijk op de website van het ASP voor meer informatie.

Hoe kan ik de afdelingen van het Servicebedrijf bereiken?

Alle afdelingen van het Servicebedrijf zijn van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 16.00u zowel telefonisch als per mail te bereiken. Hieronder vind je een overzicht van de contactgegevens per afdeling.

- Studentenzaken
studentenzaken@artez.nl
Studentenzaken belt je terug wanneer je je telefoonnummer in de mail doorgeeft.

- ICT
026 35 35 679 / ict@artez.nl  

- Marketing & Communicatie
026 35 35 758 / communicatie@artez.nl

- Personeel & Organisatie
026 35 35 851 / peno@artez.nl

- Financiële en Economische Zaken
026 35 35 682/ fez@artez.nl

- Facilitaire Zaken
026 35 35 700 / faz@artez.nl

- Mediatheek
026 35 35 675 / m.moonen@artez.nl

- Onderwijs & Kwaliteit
026 35 35 722 / onderwijs-kwaliteit@artez.nl


P&O vragen 

Kom ik naar ArtEZ om te werken?

Voorlopig blijft het uitgangspunt dat alle ArtEZ medewerkers werken vanuit huis. Tenzij je leidinggevende je vraagt om naar ArtEZ te komen. Dit geldt ook voor ZZP’ers. Nu de coronamaatregelen iets zijn versoepeld, wordt er ook weer meer op de locaties van ArtEZ gewerkt. Maar nog steeds in overleg met leidinggevenden en alleen in specifieke situaties. Mocht je gevraagd worden naar een ArtEZ-locatie te komen en je vindt dat spannend, bespreek dit dan vooral met je leidinggevende. Het is ook mogelijk de bedrijfsarts te raadplegen. Alle gebouwen van ArtEZ zijn ingericht aan de hand van de RIVM-richtlijnen zodat je veilig je werk kunt doen.

Wordt mijn loon doorbetaald?

Als je bij ons in dienst bent, krijg je doorbetaald. Samen met je leidinggevende onderzoek je de mogelijkheden om je werk ook zo veel mogelijk op afstand doorgang te laten vinden. Externen kunnen contact opnemen met hun aanspreekpunt over de invulling van de werkzaamheden/opdracht.

De regeling werktijdverkorting is voor onze sector niet van toepassing. Daarvoor in de plaats is er een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). Vanuit het ministerie volgt nog nadere informatie m.b.t. deze noodmaatregel en wat de mogelijkheden en consequenties voor ArtEZ zijn.

Wat moet ik doen als mijn contract afloopt?

Als je een contract hebt voor bepaalde tijd dat dit schooljaar afloopt dan is dat bekend bij jouw leidinggevende. Neem contact op met je leidinggevende als je vragen hebt over de voortzetting van jouw dienstverband.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek wordt en het gaat niet om een Corona-besmetting, dan vragen we je dit via de reguliere procedure te melden (je kunt ook gewoon een been breken terwijl je thuis werkt). Als je vermoedt dat je het Corona-virus hebt volg dan dezelfde ziekmeldprocedure. Iemand moet zich laten testen als hij vermoedt dat ie corona heeft. Wordt corona vastgesteld dan gaat de GGD volgens vastgesteld protocol aan het werk. Werkgever mag bij ziekmelding niet vragen of iemand corona heeft. Medewerker mag dit wel vertellen maar werkgever mag dit niet vastleggen noch mag hij deze informatie delen met anderen.

Gaan afspraken met de bedrijfsarts door?

De afspraken met de bedrijfsarts worden per situatie bekeken, maar worden in principe omgezet naar een telefonisch spreekuur. De bedrijfsarts speelt overigens geen rol bij de diagnosestelling van het Corona-virus. Dit is de rol van de huisarts.

Mag mijn leidinggevende vragen of ik gezondheidsklachten heb?

Dat mag, maar je bent niet verplicht hier antwoord op te geven. Je mag er wel antwoord op geven als je dat wilt, maar een werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren of delen met anderen, dus ook jouw antwoord op die vraag niet.

Hoe kan ik (thuis)werken en een goede balans privé-werk behouden?

In deze periode is het extra moeilijk om (thuis) te werken en een goede balans privé-werk te behouden. Dat wordt nog eens extra lastig als er sprake is van ziekte van familieleden of de zorg voor kinderen in combinatie met je werk. Overleg met je leidinggevende wat jij nodig hebt om dit goed te regelen. In deze Q&A vind je ook allerlei tips en tools die je hierbij kunnen ondersteunen.

Veel medewerkers vinden het prettig om nu hun Duurzame Inzetbaarheid uren (DI-uren) in te zetten ten behoeve van bijvoorbeeld zorg voor de kinderen. In overleg met de leidinggevende kan ArTEZ zorgverlof verlenen in geval van ziekte en noodzakelijke verpleging van directe familieleden. De reguliere regeling zorgverlof is van toepassing. Eventueel kan aanspraak gemaakt worden op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof kan hooguit enkele dagen duren. Dit is ter beoordeling aan de leidinggevende.

Waar kan ik terecht met vragen over wat de situatie voor mij als medewerker van ArtEZ betekent?

Voor alle vragen rondom de huidige situatie kun je terecht bij je eigen leidinggevende en bij de afdeling P&O via: peno@artez.nl of 026-3535851. Andere vormen van ondersteuning vind je hieronder.

Heb je behoefte aan een coachgesprek?

We merken dat er door de huidige omstandigheden rondom het coronavirus meer spanningsklachten, stress, angst en onrust ontstaan bij veel mensen. Ook thuiswerken kan een grote uitdaging zijn.

Mocht je behoefte hebben aan professionele ondersteuning, dan kan je contact opnemen met de afdeling P&O. Zij bekijken dan samen met je wat de mogelijkheden zijn.

Heb je behoefte aan ondersteuning vanuit de bedrijfsarts?

De arbodienstverlening van ArtEZ heeft een Corona-hulplijn in het leven geroepen. Deze hulplijn is er voor vragen van medewerkers die een relatie hebben met het werk en waarvoor een specifiek antwoord wenselijk is, zoals:

  • Wat betekent mijn chronische ziekte op dit moment voor mijn manier van werken?
  • Welke risico’s loop ik in het werk en hoe ga ik daar het beste mee om?
  • Hoe moet ik het advies van het RIVM vertalen naar mijn situatie?
  • Waar kan ik nog meer terecht voor specifieke vragen?

De professionals van Rendemens zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 9.30 uur via telefoonnummer 0318 – 301493, of per mail via info@rendemens.com

Wil je meer weten over een optimale thuiswerkplek?

Adviezen op het gebied van gebruik en instellingen van meubilair, werkwijze en hulpmiddelen komen aan bod in onderstaande e-learning van TIGRA. Je kunt zelfs persoonlijk advies krijgen via een live videocontact met een adviseur. Op deze manier kan je thuiswerkplek direct beoordeeld worden. Als je geholpen zou zijn met bijvoorbeeld een beeldscherm, toetsenbord of muis om je werkplek te verbeteren neem dan contact op met je leidinggevende.

Vraag hier de e-learning aan: Website e-learning Thuiswerken

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met de afdeling P&O, te bereiken op telefoonnummer 026 – 35 35 581 of peno@artez.nl 

Kan ik een beroep doen op kinderopvang?

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. “Leraren en personeel benodigd op school” vallen onder de doelgroep cruciale beroepen. Zie deze link voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang 

Hoe gaat ArtEZ om met vakanties?

Na 17 juli en tot 10 augustus 2020 zijn alle gebouwen zoals gebruikelijk gesloten voor alle onderwijsactiviteiten. De Agnietenplaats, Kortestraat en het Lab in Zwolle zijn nog onderwerp van gesprek. In de overige weken kunnen er, anders dan normaal, leer en/of onderwijsactiviteiten plaatsvinden, mits aangemeld bij FAZ. De gebouwen zijn aangepast aan de landelijke richtlijnen die zijn afgegeven door het RIVM om een veilige werkplek te kunnen bieden. 

Indien je doorwerkt in de weken voor en na de zomersluiting kan het zijn dat je niet al je verlofuren opneemt. Uitgangspunt is om die uren op een later moment in dit kalenderjaar op te nemen (mits haalbaar). Bespreek met je leidinggevende hoe hiermee om te gaan.

Het is van belang dat je net als normaal vakantie opneemt. Ook nu je daar mogelijk een andere invulling aan moet geven dan je aanvankelijk voor ogen had. Werken tijdens deze bijzondere periode vergt een grotere inspanning en dan is rust pakken extra belangrijk. 

Let bij het plannen van je vakantie op het reisadvies van de overheid!
Het overheidsadvies is om in Nederland te blijven.
Reizen naar een gebied met geel reisadvies (“let op”) zoals Duitsland is prima.
Reizen naar een gebied met oranje reisadvies (“alleen noodzakelijke reizen”), zoals buiten Europa, is risicovol. Zo kan het zijn dat je vermoedelijk geen recht op loon hebt als je na je vakantie in quarantaine moet of niet tijdig terug naar huis kan. Het advies is niet naar gebieden af te reizen met oranje reisadvies. 

Terug naar laatste mededelingen