Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Help een student in nood

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen
Student Support Fonds

Zeker in deze tijd is het voor studenten moeilijk om rond te komen. Vooral internationale studenten zijn in de financiële problemen gekomen, ze zijn volledig afhankelijk van een bijbaan om te voorzien in hun levensonderhoud. Maar door de coronacrisis zijn deze bijbanen volledig opgedroogd. Met name voor de non-EU-studenten is dat een groot probleem. Zij hebben geen studiefinanciering en geen vanzelfsprekende thuisbasis in Nederland waarop zij kunnen terugvallen. En naar huis reizen is moeilijk of soms zelfs onmogelijk. Heb je interesse om studenten in financiële nood te helpen? Vanaf vandaag is het mogelijk om een donatie te doen.

Student Support Fonds

De roep van deze groep studenten komt hard binnen bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Bij opleidingen, individuele studenten en medewerkers. Het instituut raakt hierdoor in de knel, want ArtEZ wil niks liever dan deze studenten op de één of andere manier ondersteunen, maar de wetgeving verbiedt om onderwijsgelden en collegegelden in te zetten voor het ondersteunen in het levensonderhoud van studenten. ArtEZ  heeft daarom besloten een Student Support Fonds in het leven te roepen voor studenten die door de coronacrisis en de genomen (overheids)maatregelen in de financiële problemen zijn gekomen. Met het Student Support Fonds wil ArtEZ een bescheiden, maar zeer belangrijk bedrag geven om de acute financiële nood van studenten te verlichten. Iedereen die onze studenten wil te helpen, kan een donatie doen. Het gedoneerde geld gaat direct naar het fonds en komt volledig ten goede aan het levensonderhoud van onze studenten.

Voor alle donateurs: jullie bijdrage wordt ontzettend gewaardeerd door de studenten! Dat blijkt uit deze dankbare reacties.

Hoe kan ik doneren?

Klik op doneer, vul een bedrag in en kies Betaling starten.

ANBI

ArtEZ heeft ANBI status

De Stichting ArtEZ is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Aanvullende informatie:

- ANBI gegevens ArtEZ
- Overzicht belastingvoordelen bij giften aan een ANBI.
- ANBI register belastingdienst (zoek op ArtEZ)