Studeren met een studiebeperking

ArtEZ denkt liever in kansen dan in beperkingen. Een studiebeperking hoeft daarom geen belemmering te zijn om te studeren bij ArtEZ. Met de juiste begeleiding en voorzieningen kunnen studenten hun opleiding met succes doorlopen.

Expositie master Interieurarchitectuur
Expositie master Interieurarchitectuur

Wat is een studiebeperking?

Een studiebeperking is een brede verzamelnaam voor diverse zaken die je studie kunnen vertragen of bemoeilijken. Het kan gaan om functiebeperkingen zoals een handicap, chronische ziekte, leerstoornis en/of psychische beperkingen, maar ook om ernstige familieomstandigheden, een zwangerschap of het beoefenen van topsport naast je studie.

Meld een beperking altijd vooraf

Ga je studeren bij ArtEZ, dan is het belangrijk om de studentendecaan zo spoedig mogelijk te informeren over jouw studiebeperking. We kunnen dan tijdig de nodige voorzieningen organiseren en je loopt geen onnodige vertraging op.

Geschiktheid opleiding

Het beleid van ArtEZ biedt ruimte voor extra ondersteuning en/of aanpassingen, mits aan het niveau van de opleiding niets afgedaan wordt. De aard van je beperking is bepalend bij de vraag of een opleiding geschikt voor je is. Hierbij wordt uiteraard niet alleen naar de opleiding zelf, maar ook naar het toekomstige werkveld gekeken. In het muziekvak is een goed gehoor onontbeerlijk. Dans doet een fors appèl op kracht en uithoudingsvermogen. Bij de Toneelschool dien je zowel fysiek als mentaal sterk in je schoenen staan. Zelfreflecterend en zelforganiserend vermogen worden binnen iedere ArtEZ opleiding hoog op waarde geschat. Als je beperking het behalen van het eindniveau en de uitvoering van het beroep waarvoor je opgeleid wordt niet in de weg staat, biedt ArtEZ extra ondersteuning en/of aanpassingen.

Studiebegeleiding tijdens de opleiding

Alle studenten hebben een studieloopbaanbegeleider waarmee studievoortgang en persoonlijk welbevinden kunnen worden besproken. Zodra studievertraging dreigt, kan de studieloopbaanbegeleider je, in overleg met de studentendecaan, ondersteunen bij het indienen van een verzoek voor een alternatief studieplan. Deze aanvraag moet door de examencommissie goedgekeurd worden.

Intensievere persoonlijke begeleiding

Bij de studentendecaan kun je altijd een vertrouwelijk ondersteunend gesprek aanvragen. In de regel wordt een student met een autisme spectrumstoornis aangeraden vaker contact te hebben, dan een student met een lichte dyslexie. De studentendecaan kan je tevens helpen om in contact te komen met externe begeleiders of ondersteunen bij administratieve handelingen, zoals – in geval van studievertraging door je beperking – het aanvragen van extra studiefinanciering of het aanvragen van extra financiële ondersteuning via het Profileringsfonds bij afstuderen.

Extra voorzieningen bij een beperking

Extra toetstijd en een vergroot lettertype zijn standaardvoorzieningen voor studenten met geïndiceerde dyslexie of een aandachtsstoornis. Studenten met een autisme spectrumstoornis die hun studie starten zonder ondersteuning van een individuele (eigen externe) begeleider wordt aangeraden bij aanvang van de studie zelf een autismecoach in de arm te nemen. ‘Op maat voorzieningen’, zoals aangepast meubilair of een aantal gespecialiseerde coaching sessies in een hoger jaar, kunnen incidenteel bekostigd worden indien de opleiding daar in overleg met de studentendecaan toe besluit. Er is expertise ten aanzien van software voor dyslectici.

Toegankelijkheid gebouwen

ArtEZ in Enschede is compleet rolstoeltoegankelijk. Ga je studeren in Zwolle of Arnhem dan adviseren we je van tevoren een gesprek aan te vragen. Vanwege de monumentale status van onze gebouwen, laat de toegankelijkheid op bepaalde plekken te wensen over.

Indien je slechthorend bent, dan is het van belang te weten dat ArtEZ geen ringleidingen heeft. Dit wil niet per definitie zeggen dat het volgen van het, veelal kleinschalig, onderwijs af te raden is. Informeer hierover bij de studentendecaan.