Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Professional Doctorate bij ArtEZ

Naast een associate degree, bachelor- of masteropleiding heeft het hbo een nieuw leertraject: een professional doctorate (PD). Een Professional Doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Bij ArtEZ is de Chinouk Filique de Miranda de eerste PD kandidaat. Zij gaat in september 2023 van start met haar onderzoek naar digitale geletterheid in de mode.  

Terwijl een promotietraject bij een universiteit gericht is op het ontwikkelen van professionele onderzoekers, richt het PD-programma in het hbo zich op het opleiden van onderzoekende professionals. Het doel van de PD is het verleggen van grenzen in de beroepspraktijk en onze samenleving. De PD is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

In 2023 starten de hogescholen met een eerste cohort van kandidaten in zeven domeinen: Kunst + Creatief,  Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Techniek & Digitalisering, Leisure, Tourism & Hospitality, Energie en Duurzaamheid, Onderwijs: Leren & Professionaliseren. Er wordt gestart in een pilot, want net als iedere vernieuwing zal het inpassen en opzetten van een nieuw soort leertraject geleidelijk moeten gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren. ArtEZ, en 14 andere hogescholen die kunstonderwijs aanbieden, starten het PD-programma in het domein Kunst + Creatief.  

Het doel van de PD: innovatie in het onderwijs en de beroepspraktijk. 

Het PD-programma wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van de Professional Doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt. Bovendien draagt het PD-programma bij aan de verbreding en verdieping van het onderzoek in het hbo. Met de direct toepasbare handelingskennis uit dat onderzoek draagt het hbo bij aan een meer duurzame, inclusieve, rechtvaardige, gezonde en veilige samenleving. 

De Professional Doctorate-kandidaat  

De PD-kandidaten zijn in het bezit van een master, hebben ruime praktijkervaring opgedaan en zijn werkzaam in een relevante werkomgeving in de beroepspraktijk, het onderzoek of het onderwijs. PD-kandidaten kunnen op verschillende manieren instromen: na een masteropleiding, als medewerker van de hogeschool, of als iemand van buiten de desbetreffende hogeschool. Belangrijk is in ieder geval dat je al enige jaren werkervaring hebt, en dat je een masterdiploma op zak hebt.  

De huidige én eerste PD-kandidaat van ArtEZ is Chinouk Filique de Miranda. Benieuwd naar haar verhaal, onderzoek, en hoe zij bij het PD programma van ArtEZ is uitgekomen? Dat lees je in dit verhaal.

Meer lezen over het Professional Doctorate Programma in het domein Kunst + Creatief? Bezoek de website van de PD Kunst + Creatief