Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Home Visie
Menu Honours Programme 'Theory and Research'
Honours Programme 'Theory and Research'

Visie

Visie

In het Honours Programme ‘Theory and Research’ houden we ons gezamenlijk bezig met het werk van theoretici en makers uit de kunsten en wetenschap. We wisselen ideeën, concepten, overpeinzingen, voorstellen, dromen, keuzes en bewegingen uit. We willen op een speelse manier serieus zijn en op een serieuze manier speels.

Conversation Piece Honours Programme
Conversation Piece

Dialoog tussen disciplines

We bieden een multidisciplinaire ruimte aan waarin studenten van alle opleidingen van ArtEZ samenwerken: dansers, theatermakers, schrijvers, musici, architecten, beeldend kunstenaars, ontwerpers en docenten. We gaan met elkaar, met auteurs en met gastdocenten de dialoog aan om onze kennis te verdiepen. We onderzoeken samen wat de diverse kunstvormen met elkaar delen. Zijn er overeenkomsten in concepten en opvattingen? Spreken ze dezelfde taal? Comfortzones worden ter discussie gesteld in tutorials, lezingen, workshops en leesgroepen

Theorie en onderzoek

We beschouwen theorie niet als een statische verzameling opvattingen, ideeën en systemen, maar als een dynamisch principe (een praktijk!) dat onlosmakelijk verbonden is met de praktijk. In het Honours Programme zoeken we de interactie tussen theorie en praktijk op. Studenten ontmoeten en praten met onderzoekers met verschillende achtergronden in de kunst- en wetenschapswereld. Zij delen hun kijk op de rol van theorie en hun kennis over wat 'onderzoek doen' inhoudt. We bestuderen hoe zij in hun eigen praktijk als wetenschapper en/of kunstenaar vragen stellen en methodologieën ontwikkelen om antwoorden te vinden op deze vragen – en hoe dat proces altijd weer leidt tot nieuwe vragen.

Het Honours Programme ‘Theory and Research’ valt onder verantwoordelijkheid van het Lectoraat Theorie in de Kunsten.