Honours Programme 'Theory and Research'

Visie

"De lezingen boden een brede blik op hoe hedendaagse kunstenaars denken, maken en verbindingen leggen met de wereld van nu."

Julia Barrios de la Mora
Student Dans en HP

Visie

In het Honours Programme ‘Theory and Research’ ontmoet je het werk van theoretici en makers uit de kunsten en wetenschap. Je wisselt ideeën, concepten, overpeinzingen, voorstellen, dromen, keuzes en bewegingen uit. Je gaat op een speelse manier serieus aan de slag en op een serieuze manier, speels aan de slag.

Conversation Piece Honours Programme
Conversation Piece

Dialoog tussen disciplines

We creëren een multidisciplinaire ruimte waarin studenten van alle bacheloropleidingen van ArtEZ samenwerken: dansers, theatermakers, schrijvers, musici, architecten, beeldend kunstenaars, ontwerpers en docenten. We gaan met elkaar, met auteurs en met gastdocenten de dialoog aan om onze kennis te verdiepen. We onderzoeken samen wat de diverse kunstvormen met elkaar delen. Zijn er overeenkomsten in concepten en opvattingen? Spreken ze dezelfde taal? Comfortzones worden ter discussie gesteld in tutorials, lezingen, workshops en leesgroepen.

Theorie en onderzoek

We beschouwen theorie niet als een statische verzameling opvattingen, ideeën en systemen, maar als dynamisch principe dat onlosmakelijk verbonden is met de praktijk. In het Honours Programme zoeken we de interactie tussen theorie en praktijk op. Studenten ontmoeten en praten met onderzoekers met verschillende achtergronden in de kunst- en wetenschapswereld. Zij delen hun kijk op de rol van theorie en hun kennis over wat 'onderzoek doen' inhoudt. We onderzoeken hoe zij, in hun eigen praktijk als wetenschapper en/of kunstenaar, vragen stellen en methodologieën ontwikkelen om antwoorden te vinden op deze vragen – en hoe dat proces altijd weer leidt tot nieuwe vragen.

Het Honours Programme ‘Theory and Research’ is ontwikkeld door het Lectoraat Theorie in de Kunsten. In het Magazine AzK. Art as/z Knowledge kun je meer lezen over het HP als ‘laboratorium en platform waarin diverse kunstdisciplines met elkaar samen werken en samen denken’.