Honours Programme 'Theory and Research'

Toelating

"Ideeën krijgen vorm door de constante wisselwerking tussen artistieke creatie en theoretische reflectie."

Falk Hübner
gastspreker HP, componist, theatermaker en onderzoeker

Toelating

Het Honours Programme staat open voor gemotiveerde studenten uit alle disciplines.

Toelatingseisen Honours Programme

  • Propedeuse in een jaar afgerond (per 1 september van het tweede bachelorjaar)
  • Gemiddeld: ≥7,0 voor theorievakken in de propedeuse
  • Schriftelijke motivatie die mondeling wordt toegelicht tijdens een toelatingsgesprek

Studenten van ArtEZ kunnen in de elektronische leeromgeving lezen hoe ze toelating kunnen doen voor het Honours Programme.

Honours Programme Open Dag
Open Dag