Honours Programme 'Theory and Research'

Studie

Het Honours Programme volg je als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding. We komen elke woensdagavond in Deventer bij elkaar.

Het Honours Programme begint in het tweede jaar van je bacheloropleiding aan ArtEZ en duurt twee jaar. Als een stage of uitwisseling deel uitmaakt van je studie, kan dit oplopen tot drie jaar.

Eerste jaar

In het eerste jaar gaan we aan de slag met kritisch denken en bestuderen we de beginselen van onderzoek doen. Het uitgangspunt is het lezen en bespreken van teksten, bijvoorbeeld over de praktijk van de kunstcurator, 'new materialism' en de 'performative turn'. We zullen samenwerken in een multidisciplinaire context. Zo leren we de andere kunstdisciplines kennen en ontdekken we wat ons bindt en waarin we verschillen. Bij lezingen, leessessies, workshops en discussiegroepen ontmoet je onderzoekers uit de kunst- en wetenschapswereld. Je komt in aanraking met de verschillende benaderingen en vraagstellingen die de basis van (artistieke) onderzoeksprojecten vormden.

Tweede jaar

In het tweede jaar voer je onderzoek uit, individueel en samen met studenten met wie je bepaalde interesses deelt. Binnen de multidisciplinaire context van het Honours Programme ontwikkel je het thema en de vorm van je onderzoeksproject. Dit omvat het zoeken en vinden van literatuur, lezen, schrijven, bijeenkomsten organiseren, sprekers uitnodigen, experimenten opzetten, werken met testgroepen, herschrijven, herlezen, uitwisselen, bouwen en maken. Aan het einde van het tweede jaar wordt het onderzoek gepresenteerd aan een publiek van docenten en studenten. Het wordt bovendien afgesloten met een schriftelijk onderdeel.

In beide jaren zul je op een aantal zaterdagen ook deelnemen aan excursies en speciale workshops. Soms zijn dit excursies naar het buitenland. We hebben in het verleden bijvoorbeeld de Ruhrtriënnale (Duitsland), Manifesta (België) en Skulptur Projekte Münster (Duitsland) bezocht.

Uitwisseling en samenwerking

Het Honours Programme ondersteunt internationale uitwisselingsactiviteiten. Bijvoorbeeld:

  • Honoursstudenten van ArtEZ en de Honours Academy van de Radboud Universiteit reisden af naar New York en Boston om daar wetenschappers van onder andere de New York Hall of Science, MIT Center for Art, Science & Technology (CAST) en Harvard University te ontmoeten.
  • Student Johannes Kronenberg werd geselecteerd om zijn paper 'What if art created our world?'  te presenteren tijdens het International Student Congress of Fine Arts op de Maltepe University in Istanbul.

We werken ook regelmatig samen met de wetenschappelijke gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen honoursstudenten van ArtEZ, de Honours Academy van de Radboud Universiteit en de Akademie van Kunsten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).