Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd

Visie

Allard Koers
Hoofd Docent BKV Arnhem

Visie

De missie van de opleiding DBKV is het opleiden van kunsteducatieve professionals die in staat zijn de wereld van kunst en cultuur voor diverse doelgroepen en in verschillende contexten toegankelijk te maken. Dit betreft doelgroepen voor wie beeldende kunst en vormgeving een vanzelfsprekend onderdeel van het leven vormen, maar ook doelgroepen voor wie dit niet of in mindere mate het geval is.

Deze wereld kan voor hen toegankelijk worden via receptie van en reflectie op kunst, maar vooral via het creatieve maakproces. Je wordt opgeleid om dit maakproces bij anderen te stimuleren en er richting en diepgang aan te geven. “Aanzetten tot maken” is en blijft kern van de opleiding.

 Wat bieden we jou?

  • Ontwikkelen van jouw artistiek talent: Ongeveer de helft van de studietijd besteed je aan beeldende vakken, zowel autonoom als toegepast. Denk aan: tekenen, schilderen, fotografie, film, ruimtelijk autonoom, productontwerp en grafisch ontwerp.
  • Kijken naar en interpreteren van kunst: Je bestudeert en analyseert de theorie van kunst en cultuur, verdiept je in kunstenaars uit het verleden en heden, in beeldende kunst, architectuur, mediakunst en design. Je leert om anders te kijken, verdiept je in creatieve maakprocessen en je ontwikkelt een eigen visie.
  • Leren lesgeven: In diverse stages en projecten ervaar je hoe het is om te werken op scholen, bij culturele instellingen en musea. Je leert als docent (met pedagogische en didactische kennis en vaardigheden) anderen de waarde en betekenis van kunst en design te laten ervaren, ofwel door het zelf te maken ofwel door ernaar te kijken. En dat voor iedereen: van kind tot volwassene, van geïnteresseerde tot ongeïnteresseerd publiek, van individu tot grote groep.