Contractonderwijs Muziek

Programma

Programma

Een deel van de onderwijsprogramma's is via contractonderwijs te volgen. 

In overleg met het hoofd van de opleiding en/of de coördinator onderwijsorganisatie stel je je eigen programma samen. Voor alle vakken en vakonderdelen gelden dezelfde criteria en omschrijvingen als die van de reguliere bacheloropleidingen.