Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Pre-Master
Menu Architectuur

Programma

Programma

Colleges en korte oefeningen maken het ontwerpproces inzichtelijk en reiken daarnaast vaardigheden en kennis aan die in het ontwerpproces van de architectuuropgaven toegepast worden.

Leren ontwerpen

Tijdens de pre-master Architectuur werk je aan een aantal architectonische ontwerpopgaven. De nadruk ligt hierbij op de vorming van een concept en het uitwerken ervan. Het programma van eisen en de locatie waarvoor je ontwerpt, spelen een belangrijke rol in de vorming van het ruimtelijk concept. Bij de verdere uitwerking ervan gaat het om het oplossen van praktische gebruiksvoorwaarden en van bouwkundige randvoorwaarden op hoofdlijnen. Daarnaast staat het bewust leren kijken en het bewust worden van de verschillende vaardigheden en factoren tijdens het ontwerpproces centraal.

Vakken

Je volgt de volgende vakken:

  • Architectuurbeschouwing: je richt je op het onderzoeken van de gebouwde omgeving door  een reeks van systematische analyses. ‘Waarnemen of voor waarnemen, Machine / mens, Structuur / sculptuur, Constructie / Deconstructie, Minimaal / Maximaal, Formeel / Sensueel’  zijn tegenstellingen waarmee het werk van een aantal belangrijke architecten wordt onderzocht.
  • Stedenbouw en landschap: je maakt kennis met de stedelijke en landschappelijke ruimte en je leert hoe deze in kaart te brengen is.
  • Vormleer: in dit vak staat de bewustwording centraal dat alles om ons heen uit vormen bestaat en dat wij hieruit onze eigen vormentaal kunnen selecteren.
  • Concepten: dit vak draait om het experiment en het openbreken van je eigen, bestaande kader.

Een interieurarchitect en een grafisch vormgever begeleiden het presentabel maken van je eindproducten. Een aantal korte excursies op de verschillende schaalniveaus - architectuur, stedenbouw en landschap - maken het programma compleet. 

Beoordeling

Bij alle vakken bestaat de beoordeling uit drie criteria:

  • Het experiment: Maak je goed gebruik van de door de academie aangeboden ruimte? Zoek je naar het nieuwe, het nog onbekende? Ben je gretig en maak je als student gedurende de gehele cursus ontwikkeling door?
  • Het product: Is het resultaat van een oefening, opgave of scriptie goed?
  • De betrokkenheid: Ben je betrokken bij de lessen en bij discussies en zijn alle onderdelen afgerond?