Lezingen

Een overzicht van de lezingen van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie:

Lezingen 2017:

• 13/1 Lezing over Art Based Learning bij culturele broedplaats Gruitpoort/Muziektheaterschool Grid te Doetinchem. (Jeroen Lutters)

• 17/1 Lezing over Art Based Learning en CKV op onderwijsconferentie van middelbare scholencluster De Heerenlande te Gorichem (Janeke Wienk)

• 9/3 Inhoudelijke werksessie Next Move, met studenten en team ArtEZ Docent Dans en Deense en Zweedse partners. (Jeroen Lutters)

• 13/3 Inspiratielezing over Art Based Learning bij DBKV1 ihkv project PO.(Jeroen Lutters)

• 21/3 Lezing D21 - over de 21e eeuwse vaardigheden en de rol van de kunstvakken daarin bij Inholland Academy Pabo Dordrecht. (Jeroen Lutters)

• 22/3 Kernteamsessie over gedachtengoed Artist Educator voor docententeam ArtEZ Docent Dans. (Jeroen Lutters)

• 29/3 Lezing Art Based Learning bij Varendock College voor middelbare scholieren bovenbouw. (Jeroen Lutters)

• 3/4 Gastcollege Art Based Learning bij opleiding Theaterdocent AHK.(Jeroen Lutters)

• 10/4 Conferentiepresentatie bij de Universiteit voor Humanistiek over het onderzoeksvoorstel ‘Hoe kan de dialoog tussen mens-zijn en kunstonderwijs in de 21ste eeuw verdiepen en verrijken?’ (Janeke Wienk)

• 17/5 Lezing regionale talentnetwerken bij Windesheim - Honours & professioneel excelleren. (Jeroen Lutters)

• 31/8 lezing/leerkrachttrainingen bOOZt Zwolse scholen / Stadkamer (Jeroen Lutters)

• 16/11 gastlezing Ema-on-tour over zijn nieuwe boek ‘Ema, naakt op de trap’ bij ArtEZ MA Fashion 1e jaars. (Jeroen Lutters)

• 21/11 gastlezing Ema-on-tour over zijn nieuwe boek ‘Ema, naakt op de trap’ bij ArtEZ DBKV 1,2,3e jaars.(Jeroen Lutters)

• 13/12 Lezing het Fonds voor Cultuurparticipatie Conferentie: Cultuureducatie met kwaliteit. (Jeroen Lutters)

 

Lezingen 2016:

 • 22/1 RUG Dag van Taal Kunst & Cultuur
  Lezing rond Arts based learning (en ‘Bildung’) voor docenten taal en cultuurvakken bovenbouw VO.

 • 10/2 Lezing Kunstcentraal over 21e-eeuwse vaardigheden voor leerkrachten, icc-ers en directeuren van basisscholen in de provincie en de stad Utrecht.
 • 10/3 Lezing over de bijdrage van cultuureducatie aan 21e-eeuwse competenties op de Kennismarkt van OCW. De Kennismarkt is een jaarlijks evenement waarop wetenschappers, praktijkexperts en beleidsmakers elkaar ontmoeten. Jeroen Lutters vertelt over de uitkomsten van het onderzoekstraject D21, relevant voor zowel onderwijs als cultuur beleidsmakers binnen OCW.

 • 23/3 Slotcongres rondom het onderzoek D21: Scholen ontwerpen in de eeuw van creativiteit. Het inhoudelijke programma wordt ingeleid met een lezing door professor dr. Gert Biesta. Jeroen Lutters zal met het onderzoeksteam D21 van Windesheim de conclusies van het onderzoek presenteren. Bekijk de video-impressie van de slotdag.

 • 19/4 Keynote over 21st century skills bij stakeholdersbijeenkomst Primair Onderwijs Nieuwegein.

 • 20/4 Korte, inspirerende inleiding over de creatieve professional bij Hogeschool Windesheim, afdeling Calo.

 • 30/5 Gastspreker bij bijeenkomst COM21 Cultuurmij Oost.

 • 8/6 Presentatie over opbrengsten van het D21-onderzoek tijdens een symposium dat Cultuurclick organiseert voor scholen in/rond Groningen.

 • 23/6 Twee lezingen tijdens festival Bombarie voor LKCA over D21 in het PO en Art Based Learning in het CKV/ VO in Utrecht.

 • 27/6 Gastspreker bij AHK symposium kunsteducatie ‘Docent als kunstenaar, kunstenaar als docent’

 • 23/8 Gastspreker Kennis Parade ‘Oei ik groei, over De kunst van het leren over Art Based Learning, aantrekkelijke cultuureducatie waar leerlingen de regie hebben

 • 26/9 Participant roundtable ‘Scientific workshop Bildung and Ego-development’ in Leiden, over Bildung en de nieuwe Bildung Academie’s positie in de Nederlandse en Europese academies in het algemeen.

 • 2/12 Keynote internationale conferentie Next Move, van ArtEZ Docent Dans

 Lezingen 2015:

 • 23/1 Lectorale Rede
  Rede over Meesterschap in de 21e eeuw als een scholingsweg aan de kunsten. Met speciale aandacht voor de hogeschool van de kunsten vanuit een biografisch perspectief. Bekijk de lectorale rede op Vimeo.

 • 8/1 Rode Hoed Lezing
  Rede over art based learning met speciale aandacht voor het geweld in de wereld naar aanleiding van Charley Hebdod.

 • 1/3 Okura Lezing
  Rede over art based learning naar aanleiding van het uitkomen van de film ‘Shivering Gaza’ een samenwerkingsproject met het lectoraat kunst en cultuureducatie.

 • 13/3 Teacher College Lezing
  Rede over het belang van de docentopleiding nieuwe stijl als een weg naar meesterschap, met honorering van eros, pathos, logos en ethos.

 • 16/3 Minerva Lezing
  Rede over het belang van art based learning als instrument bij het begrijpen en waarderen van kunst in het niet kunstvak onderwijs.

 • 27/3 Velon Lezing
  Rede over het belang van mastering creativity voor docenten in het kunstonderwijs, en de opleiding die daartoe bijdraagt, en de lerarenopleiders die dit kunnen facilteren.

 • 9/4 D21 Lezing
  Rede over de voortgang van het onderzoek D21 met speciale aandacht voor fase 1 en 2 van het onderzoek.

 • 22/5 SEN Lezing
  Rede over het belang van Art Based Learning bij het bezoeken van een museum aan de hand van het werk van Jan Cremer.

 • 4/6 PABO Lezing
  Rede over het belang van kunst in de 21e eeuw werkelijkheid in gesprek met het werk van Elliot Eisner.

 • 17/6 Dag Cultuur Educatie Lezing
  Rede over het belang van existentie, educatie en kunst, in de tijd waarin wij leven.

 • 25/6 Stedelijk Museum Amsterdam Lezing
  Lezing over het belang van kunstwerken als teaching objects in musea, en de nieuwe inrichting die dat vraagt richting 2020.

 • 1/7 ArtEZ Fine Arts Finals Lezing
  Rede over het belang van de kunstenaar als artist-educator in formele maar ook in informele settingen.

 • 3/9 Gallerie Winters Lezing
  Lezing over het werk van Ignesta, een hedendaags Spaans kunstenares, in de traditie van Tapiez.

 • 7/9 Teacher College Opening Lezing
  Rede over het belang van mastering creativity als een proces van deep learning.

 • 8/9 AIR Lezing
  Rede over het belang van een creatieve en artistieke theorie van de wetenschap, ahv het werk van Ai Wei Wei.

 • 15/9 Interfaculteit Lezing
  Rede over het belang van de aankomende kunstdocent in de 21e eeuw schoolpraktijk en daarbuiten en het gevolg voor de docentopleiding theater, muziek, beeldend en dans.

 • 5/10 COM 21 Lezing
  Rede over het belang van een nieuwe vorm van doceren in een informeel tijdperk dat net is begonnen.

 • 8/10 HKU Lezing
  Rede over art based learning als een methodiek/ techniek van werken in museumeducatie.

 • 19/10 Openingslezing Bildungsacademie
  Rede over het belang van kunst in het proces van Bildung.

 • 20/10 Ai Wei Wei Lezing
  Rede over Ai Wei Wei als Artist Educator.

 • 21/10 Anish Kapoor Lezing
  Rede over Anish Kapoor als Artist Educator.

 • 22/10 Gerhard Richter Lezing
  Rede over Gerhard Richter als Artist Educator.

 • 23/10 Slotlezing Bildungsacademie
  Rede over het belang van Art Based Learning bij het gaan van een scholingsweg aan de kunsten.

 • 24/10 Presentatie ArtEZ Lectoraat kunst&cultuureducatie bij het LKCA

 • 23/11 LKCA Lezing
  Discussie over hoe cultuuronderwijs aan 21e eeuwse vaardigheden gewerkt kan worden.

 • 26/11 Almere Lezing
  'Bildung' over het belang van creativiteit en verbeeldingskracht bij de ontwikkeling van jonge mensen.

 • 27/11 ABL Symposium over de methode Art Based Learning van Jeroen Lutters