Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

ArtEZ Joint Business Foundation

Het ArtEZ Joint Business Foundation ondersteunt samen met partners uit het bedrijfsleven en werkveld studenten bij het realiseren van hun eigen projecten. Het gaat om een laagdrempelig fonds waar studenten kleine bedragen kunnen aanvragen om buiten het curriculum eigen culturele initiatieven te kunnen ontwikkelen en al te leren ondernemen tijdens de studie.

Pleasure Island 2019
Pleasure Island 2019

Het fonds is ingericht als garantiefonds: studenten maken zelf een plan waarin ze ook voor inkomsten moeten zorgen om de kosten te kunnen dekken. Alleen als die inkomsten niet gehaald worden, neemt het fonds de kosten op zich. Als je bijvoorbeeld een locatievoorstelling gaat spelen, maar de kaartverkoop valt tegen omdat het veel geregend heeft, dan kan het fonds dat risico opvangen.

Start of Plus Voucher 

Studenten kunnen 2 soorten onderwijsvouchers aanvragen:

Start voucher: een plan met begroting op één A4’tje. Daarmee vraag je een garantiebedrag aan van maximaal 300 euro. Je krijgt binnen 2 weken uitsluitsel. Alleen out-of-pocketkosten komen in aanmerking. Tegenprestatie is een (video-/foto-)verslag op website of Facebook.

Plus voucher: je vraagt een groter bedrag aan, tot maximaal € 1250,-. Hiervoor moet je een uitgebreider en onderbouwd plan neerleggen met bijpassende begroting. Dit plan wordt beoordeeld door een kleine commissie, die vijf keer per jaar bijeenkomt.  Bovendien wordt een grotere tegenprestatie verwacht. Dit kan in materiële en/of immateriële vorm zijn. Het is de bedoeling dat je, zodra je afgestudeerd bent, iets terug doet voor de academie en/of voor de studenten-alumni-gemeenschap. Dat kan een geldelijke donatie zijn, maar ook een lezing, een workshop, het aannemen van stagiaires, mee denken met verbeteringen voor de opleiding, etc.

Alle details staan in het reglement van ArtEZ Joint Business Foundation.

Join the Community

Als je gebruikmaakt van het garantiefonds, word je automatisch onderdeel van een community; een netwerk van studenten, docenten, medewerkers, alumni enerzijds, en ondernemers, organisaties en andere geïnteresseerden anderzijds. Binnen die community staan het uitwisselen van kennis, kunde, ervaring, contacten, diensten en middelen centraal. Het idee van de community is dat als je iets geeft, je – vroeg of laat – ook weer iets terugkrijgt. Een selecte groep van cultuurminnende Arnhemse ondernemers is al lid van deze community. Zij stonden aan de wieg van de ArtEZ Joint Business Foundation.

Op de ArtEZ Joint Business Facebook Community worden alle ontwikkelingen en ondersteunde projecten van het fonds gepubliceerd. Wil je onderdeel worden van deze community? Dat doe je heel eenvoudig door je geheel vrijblijvend aan te melden op het ArtEZ Joint Business Facebookaccount. Je kunt je ook onderaan deze pagina abonneren op onze nieuwsbrief.

Partners gezocht

Een hogeschool heeft niet de middelen om een dergelijk fonds op te zetten. Daarom zoekt ArtEZ ondersteuning bij partners in Arnhem die hier aan bij willen dragen. Dat kunnen bedrijven, particulieren en organisaties zijn. De RABObank Arnhem heeft de eerste € 10.000 toegezegd; uiteraard zoeken we nog andere partners die een bijdrage aan het ArtEZ Joint Business Foundation willen leveren.

Contact

Het je vragen over een aanvraag, wil je een donatie aan het fonds doen, of heb je een andere vraag? Dan kun je contact opnemen met Jan Smeets, telefoon 026-3535822 of per mail jbf@artez.nl.